AION’S FASHION SHOW

ARMORS Atreian (1-50 lvl): Cloth Leather Chain Plate
Balaurean (51-55 lvl): Cloth Leather Chain Plate
Sarpan (56-60 lvl): Cloth Leather Chain Plate
Katalam (61-65 lvl): Cloth Leather Chain Plate
Balic (1-60): Cloth Leather Chain Plate
Abyssal (1-60): Cloth Leather Chain Plate
HATS Sarpan (56-60 lvl) Cloth Leather Chain Plate
Abyssal (60 lvl) Cloth Leather Chain Plate
Master Craft (58 lvl) Cloth Leather Chain Plate Glasses
Balic Craft (60 lvl) Cloth Leather Chain Plate Glasses


SHIELDS Atreian (1-50 lvl) Balaurean (51-55 lvl) Balic (all) Abyssal (all)
Costumes How armors in Aion dye


🇵🇱 Poniższy spis został stworzony dla wszystkich tych, którzy tak jak i Autorka zwracają baczną uwagę na wygląd swojej postaci, a nie tylko na jej “power”. Dlatego też przygotowaliśmy sumaryczne zestawienie modeli większości zbroi dostępnych w Aionie. Podzielone są one na odpowiednie kategorię, by łatwiej było wyszukać interesujące nas zbroje. Do niektórych z nich sporządziliśmy także link pokazujący jak dana zbroja się farbuje! Do pełnego zestawienia brakuje nam zdjęć kilku armorów, więc jeśli posiadasz któryś z nich prosimy o kontakt – [email protected]

🇬🇧 This list was created to these all, who just like Author not only care about “power” of theirs characters, but also theirs appearance. Therefore, we created this summary of most Aion’s armours models! They are divided into several categories to make it easier to find armour which we are interested in. To some of them, we added links which shows how x armour dyes! For a complete list of armour’s models we still miss few armours, so if you have them please contact us – [email protected]