Wszystko wskazuje na to, że od 2.0 został zapoczątkowany nowy trend w Aionie – mianowicie NCSoft umożliwił graczom zdobywanie gearu, który wygląda jak zbroje które noszą np. moby w instancji (humanoidy ma się rozumieć, bo trudno by było ubrać się jak jakieś zwierzak, ale co kto lubi 😛 ). Pierwszym przykładem był gear z Udas Temple [patrz: Wyglądaj jak mob z Udas instance!], teraz pragniemy przedstawić gear z solo instancji Nightmare!


Armory te wypadają z pobocznych bossów oraz osłabionej wersji final bossa (Silent Judge Kaliga), mają jakość legendary oraz lvl 38. Zbroje wyglądają jednakowo na obu rasach.

Zbroje:

Plate armor
Chain armor
Leather armor
Cloth armor

Heady:

Plate
Chain
Leather
Cloth armor

Źródło: Nightmare gear na Korean PowerWiki.