Templar

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.Stage 1 combo. Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Health Recovery 48 Leczy 25% max HP oraz zwiększa max HP o 25% na 30 sek.Stage 2 combo. Stun Break -> Health Recovery Caster Instant 1 min 165
Capture 53 Zadaje 480-510 obrażeń i przyciąga cel.Stage 2 combo. Stun Break -> Capture Wybrany cel Instant 2 min 147
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Empyrean Fury

Immobilize Wave 52 Zadaje 608-638 obrażeń + 10 sek. root dla 6 przeciwników w promieniu 7m. AoE Instant 3 min 240 Wymagane:
Break Power,
Holy shield
Shield of Destruction 55 Zadaje 1294-1324 obrażeń. Skilla nie można uniknąć. Wymagana tarcza. Wybrany cel 1.5 sek 30 sek 252 Wymagane: Immobilize Wave, Empyrean Fury

Drzewko – Shield of Faith

Danger 52 15m taunt + obniżenie Attack speed Wybrany cel Instant 1 min 48 Wymagane:
Incite Rage,
Bodyguard
Divine Protection 55 Przez 15 sek. absorbuje 100% obrażeń zadawanych członkom party w obszarze 30m oraz daje +1000 do stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle resistance. Party Instant 10 min 404 Wymagane:
Shield of Faith, Danger
L51+ skills
Shield Strike 51 Zadaje 460-490 obrażeń. Jeśli cel jest zestunowany istnieje szansa na przewrócenie celu. Wymagana tarcza. Wybrany cel Instant 1 min 189
Counter Armor 54 Shield block +1000
P.Def + 15%
Stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle res +1000
Oddaje 210 obrażeń atakującemu, jeśli jest w zasięgu 20m
Wymagana tarcza.
Wł./Wył. Instant 6 sek
Extreme Strike 55 Zadaje 1149-1179 obrażeń przewróconemu celowi. Wybrany cel Instant 1 min 252

Gladiator

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.Stage 1 combo. Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Fury 48 Zwiększa P. Att. o 100%, ale zmniejsza P. Def. o 30% na 8 sek.Stage 2 combo. Stun Break -> Fury Caster Instant 1 min 83
Explosion of Wrath 53 Zadaje 954-964 obrażeń i przewraca do 6 przeciwników w zasięgu 7m.Stage 2 combo. Stun Break -> Explosion of Wrath AoE Instant 3 min 244
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Vicious Blow

Leaping Strike 52 Zadaje 711-720 obrażeń celowi w zasięgu 15m. Wybrany cel Instant 1 min 72 Wymagane:
Adv Dual Wielding,
Vengeful Strike
Vampiric Blade 55 Zadaje 754-763 obrażeń + szansa na absobcję 20% obrażeń jako HP. Wymaga broni do walki wręcz.Stage 3 combo. Vicious blow -> Vampiric Blade Wybrany cel Instant 16 sek 152 Wymagane: Leaping Strike,
Vicious Blow

Drzewko – Severe Precision Cut

Ankle Strike 52 Zadaje 636-645 obrażeń + 8 sek. root Wybrany cel Instant 2 min 192 Wymagane:
Lockdown,
Crippling Cut
Devastating Strike 55 Zadaje 2433-2442 obrażeń, których nie można uniknąć.Wymagany greatsword lub polearm. Wybrany cel 2.1 sek 2 min 404 Wymagane:
Severe Precision Cut, Ankle Strike
L51+ skills
Finishing Blow 51 Zadaje 1195-1204 obrażeń przewróconemu lub zawieszonemu w powietrzu celowi. Wybrany cel Instant 1 min 142
Survival Stance 54 Odnawia 50% HP, na 1 min. zwiększa max HP o 50% i odporność na ciosy krytyczne o 500. Caster Instant 5 min 298
Destructive Blow 55 Zadaje 434-443 obrażeń i przewraca cel w zasięgu 2m. Wybrany cel Instant 3 min 252

Ranger

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.

Stage 1 combo.

Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Retreating Slash 48 Zadaje 711-723 obrażeń i odskakuje w tył o 25m. Wymagana broń do walki wręcz.

Stage 2 combo. Stun Break -> Retreating Slash

Wybrany cel Instant 1 min 83
Capture Arrow 53 Zadaje 1217-1229 obrażeń celowi w zasięgu 1m i absorbuje 50% obrażeń jako HP i MP. Wymagany łuk.

Stage 2 combo. Stun Break -> Capture Arrow

Wybrany cel Instant 3 min 147
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Heart Shot

Explosive trap 52 Zużywa 20 tripid seeds, aby założyć pułapkę zadającą obrażenia obszarowe w zasięgu 5m.

Stage 2 combo.

Caster Instant 20 sek Wymagane:
Breath of Nature,
Trap of Slowing
Lightning Arrow 55 Zadaje 1075-1087 obrażeń celowi w zasięgu 15m oraz go stunuje. Wybrany cel Instant 24 sec 202 Wymagane:
Heart Shot,
Explosive Trap

Drzewko – Lethal Arrow

Strenghten Arrow 52 Zwiększa siłę ataku łuków o 10% i zwiększa koszt skilli o 10%. Caster Instant 1 sec Wymagane:
Arrow Deluge,
Focused Shots
Arrow of Pain 55 Zadaje 1693-1705 obrażeń i zatruwa cel na 1 min. Wybrany cel Instant 1 min 202 Wymagane:
Lethal Arrow,
Strenghten Arrow
L51+ skills
Sleep Trap 51 Zużywa 20 tripid seeds, aby założyć pułapkę usypiającą. Caster 2 sek 2 min 179
???
???

Assassin

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.

Stage 1 combo.

Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Chain Carving 48 Zadaje 124-148 obrażeń i zakłada runę 2 poziomu z szansą na założenie runy 5 poziomu.

Stage 2 combo. Stun Break -> Chain Carving

Wybrany cel Instant 1 min 42
Storm Strike 53 Zadaje 823-827 obrażeń i obraca cel.

Stage 2 combo. Stun Break -> Storm Strike

Wybrany cel Instant 18 sek 147
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Dash and Slash

Heightened Sense 52 Evasion +500 i Magic Resistance +500 na 12 sek. Caster Instant 3 min 144 Wymagane:
Apply Deadly Poison,
Blind Burst
Fainting Blade 55 Zadaje 151-171 obrażeń. Jeśli cel jest zatruty, zadaje dodatkowe 419 obrażeń + stun. Wybrany cel Instant 1.5 min 152 Wymagane:
Dash and Slash,
Heightened Sense

Drzewko – Agony Rune

Flash Explosion 52 Zadaje 869 obrażeń od ognia + stun Wybrany cel 1.2 sec 2 min 144 Wymagane:
Eye of Wrath,
Rune Knife
Silencing Runic Explosion 55 Odpala wszystkie runy na celu + szansa na 30 sek silence.

Szansa na silence zależy od ilości run na celu.

Wybrany cel Instant 1.5 min 202 Wymagane:
Agony Rune, Flash Explosion
L51+ skills
Chain Evasion 51 Po udanym uniku zwiększa Evasion o 300 na 20 sek. Caster Instant 2 min 95
Poison Ambush 54 Zadaje 130-134 obrażeń. Jeśli atak jest od tyłu, zadaje dodatkowe 585 obrażeń + 9 sek. poison. Wybrany cel Instant 2 min 124
Assault Posture 55 Zwiększa P.Att. o 100% na 10 sek. Caster Instant 5 min 606

Sorcerer

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.

Stage 1 combo.

Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Rift Jump 48 Teleportuje 30m w przód.

Stage 2 combo. Stun Break -> Rift Jump

Caster Instant 1 min 83
Curse Dead Tree 53 Zamienia cel w zasięgu 10m w drzewo na 20 sek.

Stage 2 combo. Stun Break -> Curse Dead Tree

Wybrany cel Instant 3 min 281
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Flame Spray

Thunderbolt 52 Zadaje 1004 obrażeń od wiatru + stun celowi w zasięgu 25m Wybrany cel 1 sek 2.5 min 405 Wymagane:
Ice Sheet,
Zikel’s Wisdom
Frost Strike 55 Zadaje 4492 obrażeń od wody celowi w zasięgu 25m. Wybrany cel 4 sek 1 min 1194 Wymagane:
Flame Spray,
Thunderbolt

Drzewko – Sleeping Storm

Chain Circle 52 Elemental resistance +300 oraz elemental defense +300 na 1 min. Caster Instant 3 min 270 Wymagane:
Curse of Weakness,
Lumiel’s Wisdom
Frost Armor 55 Tworzy tarczę, która odbija do 1000 obrażeń do wszystkich przeciwników w zasięgu 5m, obniżając prędkość ataku i ruchu na 2 sek. Tarcza utrzymuje się 30 sek.
(Odbijany jest tylko pierwszy otrzymany atak – przypis tłumacza)
Caster Instant 5 min 749 Wymagane:
Sleeping Storm,
Chain Circle
L51+ skills
Magic Iceblade 51 Zadaje 255 obrażeń od wody i absorbuje 40% jako MP. Wybrany cel 1 sek 3 sek
Life Trade 54 Zamienia wartość HP z MP. Caster Instant 10 min
Magic Boost 55 Na 1 minute:
Zmniejsza cast speed o 10%
Magic boost +300
Magic Accuracy +300
Magic Critical +100
Caster Instant 5 min 749

Spiritmaster

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.

Stage 1 combo.

Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Rapid Absorbtion 48 Zadaje 1114 obrażeń od ognia celowi w zasiegu 25m. 100% zadanych

obrażeń absorbuje jako HP i 50% jako MP.

Stage 2 combo. Stun Break -> Rapid Absorbtion

Wybrany cel Instant 1 min 169
Curse of Despair 53 Fear + root wybranego celu w zasiegu 10m na 4 sek.

Stage 2 combo. Stun Break -> Curse of Despair

Wybrany cel Instant 3 min 378
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Spirit Ruinous Offensive

Strenghten Spirit: Heal 52 Odnawia 100% HP summona i usuwa wszystkie debuffy z niego. Zasięg 15m. Pet Instant 2 min 335 Wymagane:
Enmity Swap,
Weaken Spirit
Command: Hypnotize 55 Nakazuje summonowi użyć debuffa. Po uśpieniu celu summon znika. Wybrany cel 1 sek 30 sek Wymagane:
Spirit Ruinous Offensive,
Strenghten Spirit: Heal

Drzewko – Infernal Pain

Sleep Captive 52 Usypia cel w zasięgu 25m na 20 sek, ale zwiększając jego odporność na żywioły. Wybrany cel 2.5 sek 1 min 335 Wymagane:
Sigil of Silence,
Ignite Aether
Curse of Death 55 Celowi w zasięgu 25m obniża na 1 min:
P. Def o 1000
Elemental Def o 300
Magic resistance o 200
Wybrany cel 1 sek 3 min 588 Wymagane:
Infernal Pain,
Sleep Captive
L51+ skills
Absorb 51 Zadaje 693 obrażeń od ognia. 100% zadanych obrażeń aborbuje jako HP i 50% jako MP. Wybrany cel 2 sek 2 min 179
Curse of darkness 54 Obniża HP i MP celu w zasięgu 25m o 1500 na 1 min Wybrany cel 2 sek 2 min 293
Command: Spirit Blessing 55 Pet nakłada tarczę na summonera która absorbuje 3000 obrażeń. Caster Instant 3 min 299

Cleric

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.

Stage 1 combo.

Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Shield Curtain 48 Tworzy tarczę absorbującą wszystkie obrażenia przez 30 sek. Tarcza absorbuje do 8000 obrażeń. Podczas działania nie jest możliwe używanie jakichkolwiek skilli.

Stage 2 combo. Stun Break -> Shield Curtain

Caster Instant 3 min 166
Thunderstorm 53 Zadaje 1711 obrażeń od wiatru celowi w zasiegu 25m.

Stage 2 combo. Stun Break -> Thunderstorm

Wybrany cel Instant 5 min 249
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Summon Noble Energy

Weakening stigma 52 Zadaje 202 obrażeń od wiatru celowi w zasięgu 25m,, a potem 193 obrażenia od ziemi co 3 sek przez 27 sekund. Powoduje również obniżenie P.Att. o -50. Wybrany cel 1 sek 2 min 244 Wymagane:
Grace of Empyrean Lord,
Sage’s Wisdom
Thunderbolt 55 Zadaje 2292 obrażeń od wiatru celowi w zasięgu 25m. Wybrany cel 3 sek 2 min 393 Wymagane:
Summon Noble Energy,
Weakening Stigma

Drzewko – Ripple of Purification

Summon: Healing Energy 52 Przyzywa leczące energie. Energie nie ruszają się i leczą castera i jego party w promieniu 40m za 361 HP. Energie znikają po pewnym czasie. Wybrany cel 1 sek 1 min 254 Wymagane:
Splendor of Purification,
Flash of Recovery
Power of Life 55 Podnosi Healing boost o 250 oraz zwiększa koszt skilli o 10%. Wł / Wył Instant 1 sek Wymagane:
Ripple of Purification,
Summon: Healing Energy
L51+ skills
Prayer of Boosting 51 Zwiększa magic boost o 300 i heal boost o 500 na 30 sek. Caster 1 sek 5 min 415
Earth’s Punishment 54 Zadaje 1286 obrażeń od ziemi celowi w zasięgu 25m.

Stage 1 combo.

Wybrany cel 2.5 sek 30 sek 205 100% trigger
Curtain of Invincibility 55 Tworzy tarczę, która absorbuje przez 8 sek. do 5000 obrażeń fizycznych. Caster Instant 10 min 525

Chanter

Nazwa Poziom Opis Cel Czas castu Cooldown MP Dodatkowe info
Counter skills / combos
Stun Break 40 Usuwa stun, knockback, knockdown, rotation, air shackle oraz zwiększa odporność przeciwko nim o 1000 na 7 sek.

Stage 1 combo.

Caster Instant 1 min 81 Trigger 100%
Power Strike 48 Zadaje 772-852 obrażeń celowi w zasięgu 17m.

Stage 2 combo. Stun Break -> Power Strike

Wybrany cel Instant 1 min 62
Shock Strike 53 Zadaje 838-918 obrażeń + 3 sek stun.

Stage 2 combo. Stun Break -> Shock Strike

Wybrany cel Instant 3 min 147
L51+ Advanced stigma

Drzewko – Invincibility Mantra

Hand of Recovery 52 Leczy cel w zasięgu 23m za 3184 HP. Wybrany cel 3 sek 10 sek 280 Wymagane:
Word of Inspiration,
Word of Protection
Word of Fortification 55 Na 30 sek. wszystkim członkom drużyny w promieniu 20m zwiększa:
P.Def o +2000
Elemental defense o +200.
AoE Instant 3 min 303 Wymagane:
Invincibility Mantra,
Hand of Recovery

Drzewko – Mountain Crash

Wave Strike 52 Zadaje 730-820 obrażeń + szansa na przewrócenie. Wybrany cel Instant 1.5 min 144 Wymagane:
Rage Spell,
Binding Word
Stunning Strike 55 Zadaje 777-867 obrażeń, zmniejsza szybkość ataku i wydłuża cast time przeciwnika o 50% na 7 sek. Wybrany cel Instant 40 sek 152 Wymagane:
Mountain Crash,
Wave Strike
L51+ skills
Strenghten Body 51 Po udanym parowaniu zwiększa P.Def o 500 na 15 sek. Caster Instant 3 min 411
Lucky Mantra 54 Wszystkim członkom drużyny w promieniu 20m zwiększa:
Physical critical hit o +50
Magical critical hit o +50
Physical critical resistance o +50
Magical critical resistance o +50
Wł / Wył Instant
Crushing Blow 55 Zadaje 1118-1198 obrażeń przewróconemu przeciwnikowi. Wybrany cel Instant 1 min 152