Wczorajszego dnia odbyła się oficjalna konferencja na temat zbliżającego się wielkimi krokami patcha 1.9 (oraz tuż za nim 2.0). Tak jak było zapowiedziane, dziś na koreańskie test servery został dodany patch 1.9, który po przetestowaniu ma wejść na “live” pod koniec marca. Najważniejsze kwestie, które poruszać będzie patch 1.9 to:

 • Możliwość łączenia 2-ręcznych broni
 • Nowe powtarzalne “daily questy”
 • Nowe skille, w tym skille “przeciwko stunom”
 • Nowe funkcje LFG, UI, nowe flight path oraz teleporty
 • I wiele innych, o czym poniżej 😉

[Przedmioty] | [Postacie] | [Interfejs] | [Skille] | [Instancje] [Questy] | [NPCs] | [Abyss] | [Środowisko gry] | [System]

PRZEDMIOTY

1. Zaimplementowany został system łączenia broni dwuręcznych.

 • Łączyć będzie można dwuręczne bronie takie jak greatswordy, polearmy, staffy, książki, orby i łuki.
 • Łączenia można będzie dokonywać u NPC znajdującego się w każdym ze sklepów do przemodelowywania.
 • Podstawowe wymagania do połączenia broni – Poziom głównej broni musi być wyższy lub równy poziomowi drugiej broni, która chcemy scalić; Bronie muszą być tego samego typu.
 • Podczas procesu łączenia dokonywane są następujące zmiany:
  • Do podstawowych statystyk głównej broni zostanie dodane 10% siły zwykłego ataku (attack) oraz magicznego (magic boost) drugiej broni. Jednakże statystyki, które są niższe na drugiej broni nie są zmieniane.
  • Bonusy z drugiej broni są dodawane do głównej broni.W przypadku kiedy obie bronie zwiększają którąś ze statystyk, to zostanie zastosowana wyższa wartość.
  • Miejsca na manastony z drugiej broni zostaną dodane do głównej broni. Manastony, które będą się znajdowały w drugiej broni podczas procesu łączenia, zostaną przeniesione do głównej broni wraz z dodatkowymi miejscami.
  • Użyty Godstone zostanie przeniesiony na połączoną broń tylko z głównej broni, godstone zaimplementowany na drugiej broni zostanie stracony.
 • Miejsca na manastony obu broni są rozdzielone od siebie. Oznacza to, że nieudana próba włożenia manastona w miejsce należące do broni głównej, spowoduje że znikną jej wszystkie manastony, a manastony w miejscach należących do drugiej broni pozostaną bez zmian.
 • Podczas wkładania manastonów w połączoną broń, pojawi się ekran, gdzie gracz będzie mógł wybrać czy chce wsadzić manastone w jedno z miejsc głównej broni czy w miejsca dodane przez drugą broń.

 • Połączoną bronią nie można się wymieniać, przekazywać innym postaciom na koncie ani przechowywać w legionowym WH.
 • Proces łączenia niszczy drugą broń.
 • Gracze mogą odwrócić proces łączenia zwracając się do NPC odpowiedzialnego za łączenie broni. Główną broń znów będzie można przechowywać w WH oraz wymieniać się nią [jeśli wcześniej było to możliwe – przypis tłumacza].
 • Bronie zniszczone w podczas łączenia, nie zostaną przywrócone po odwróceniu procesu.

2. Wprowadzono specjalny suplement znacznie zwiększający szanse na enchantowanie i wkładanie manastonów w przedmioty.

 • Suplement ten będzie dostępny w wersjach lesser, regular i greater. Szansa na sukces w enchantowaniu i wkładaniu manastonów będzie tym większa im lepszy suplement zostanie zastosowany.
 • Suplement w wersji lesser będzie można zakupić od NPC w Sanctum, Eltnen, Heiron, Pandemonium, Morheim i Beluslan.
 • Seplementy w wersji regular i greater nie będą jeszcze dostępne, ale zostaną dodane w późniejszym patchu.
 • Gracze, którzy będą posiadali suplement w swoim plecaku podczas próby zakładania manastona lub enchantowania, zobaczą ekran pozwalający im wybrać kamień oraz suplement, których chcą użyć.
 • Gracze, którzy nie będą posiadali suplementu w swoim plecaku podczas próby zakładania manastona lub enchantowania, przejdą przez ten proces jak dotychczas (wyjątkiem będzie zakładanie manastona na broń połączoną, gdzie pojawi się ekran wyboru miejsca na manastona)

3. Zwiększono limit enchantowania przedmiotów z +10 na +15

 • Enchantowanie od +1 do +10 będzie miało dotychczasową szansę na sukces.
 • Od +11 szansa na sukces będzie zmniejszona.
 • Jeśli próba enchantowania nie powiedzie się w przedziale od +11 do +15, to wartość spadnie do +10.
 • Dotyczy to tylko przedmiotów o jakości Fabled oraz Eternal.

4. Enchantowanie zbroi podniesie statystykę physical defense, physical critical resistance oraz zwiększy ilość HP.

 • Zwiększane statystyki nie będą pokazywały się na poziomie enchantu +0.

5. Dodano nowy poziom do systemu craftingu “Artisan”.

 • Po osiągniecie poziomu craftingu 449, NPC odpowiedzialny za wybrany craft zaoferuje pomoc w dalszym rozwoju.
 • Gdy gracze zostaną Greater Masters swojego craftu, ich maksymalny poziom umiejętności zwiększa się do 499.
 • Gracze mogą zostać Greater Masters w dwóch umiejętnościach craftu.
 • Zmieniono obecne nazwy poziomów craftingu:

6. Zmieniono nazwę Extract Vitality na Essencetapping oraz Extract Aether na Aethertapping.

7. Poziomy dla zdolności zbieractwa (Vitality-Extracting oraz Aether-Extracting) zostały podniesione.

 • Gracze, którzy osiągnęli poziom 399, w którejś z tych zdolności mogą udać się do NPC odpowiedzialnego za wybraną zdolność. Muszą wtedy ukończyć zadanie i zapłacić, aby otrzymać rangę Extracting Master.
 • Gracze, posiadający rangę Extracting Master, będą mogli osiągnąć poziom 499 w danej umiejętności.

8. Wprowadzono dodatkowo minimalny, wymagany poziom postaci (oprócz poziomu umiejętności), aby mogła ona otrzymać kolejny poziom w zbieraniu Aetheru.

9. Niektóre nowe zasoby będą wymagały specyficznych narzędzi, aby je zbierać.

 • Narzędzia te można będzie zakupić od sprzedawców vitality extracting merchant oraz aether extracting merchant w dużych miastach.
 • Konkretne zasoby zostaną wprowadzone w nadchodzącym dodatku.

10. Dodano dwie nowe czapki – Superb Essencetapping Hat oraz Superb Aethertapping Ha – które będą zaznaczały na radarze zasoby do zbierania powyżej poziomu 400.

 • Czapki te można będzie zakupić od sprzedawców Essencetapping merchant oraz Aethertapping merchant w dużych miastach.
 • Zmieniono nazwy obecnych czapek zbierackich, by pasowały do nowych nazw poziomów craftingu:
  http://staticpw.na.aiononline.com/powerbook/aion/69/68/bdbfdb5e526afccb34b6c1e7.jpg

11. Dodano nowe recepty i książki do morphingu dla Asmodian i Elyosów.

 • Dodano „Awakening Scroll”, który będzie można stworzyć z dotychczas dostępnych materiałów.
 • Należy zauważyć, że niektóre z nowych przedmiotów tworzone są przy użyciu materiałów, które będzie można znaleźć w strefach, które zostaną dodane później i nie będą możliwe do wykonania teraz.
 • Dodano nowe książki do morphowania rzadkich zasobów. Przykładowo Greater Aether Gem -> Greater Platinum Ore

12. Dodano system rozkładania zasobów.

 • Podwójne kliknięcie na zasób wysokiego poziomu (Greater, Pure, Brilliant) spowoduje rozłożenie go na 3 zasoby niższego poziomu. Przykładowo Brilliant Aether -> 3 Pure Aether’y.
 • Zasoby, które będzie można rozkładać zostaną odpowiednio oznaczone w opisie.

13. Dodano “System limitowanej edycji”.

 • Pewne przedmioty będą posiadają ilość, która może zostać sprzedana. Zostaną one oznaczone jako wyprzedane (sold out) kiedy wyczerpią się zapasy.
 • Zapas wyprzedanych przedmiotów zostanie uzupełniony po pewnym czasie. Długość tego czasu jest różna i zależy od przedmiotu.
 • Są również przedmioty, które mają maksymalną ilość, która może zostać zakupiona przez każdą postać. W takim wypadku tylko określona ilość przedmiotów może zostać zakupiona niezależnie od ich dostępnej ilości.
 • Jeśli gracz wykupi maksymalną ilość, musi poczekać określony okres czasu zanim będzie mógł dokonać ponownego zakupu. Tak jak poprzednio, długość okresu zależy od przedmiotu.
 • Przedmioty, których nie można zakupić niezależnie od tego czy są wyprzedane czy też gracz osiągnął maksymalną ilość, którą może zakupić, zostaną oznaczone na czerwono.


14. Dodano NPC odpowiedzialne za sprzedaż kamieni do ulepszania aetheru i zasobów – Materials Merchant NPCs and Refining Stone Merchant.

 • Aether refining stones oraz refining stones są przedmiotami limitowanymi i będzie można zakupić tylko określoną ich ilość.

15. Dodano ekskluzywne butiki w obu stolicach.

 • Elyosi mogą zakupić nowe kostiumy od NPC Persate, Levana, Marzella oraz Koti w Sanctuary of Splendor.
 • Asmodianie mogą zakupić nowe kostiumy od NPC Armanos, Karidni, Deor oraz Enasuel w Vanahal Boutique.

16. Dodano system wypożyczania broni i zbroi, które mogą być używane przez określony okres czasu.

 • Przedmioty zakupione u Rental Merchanta mogą być używane tylko przez określony okres po zakupie. Po wykorzystaniu tego czasu automatycznie znikają.
 • Wypożyczone wyposażenie nie może być przechowywane w account, ani legionowym WH, nie może zostać sprzedane, nie można również zmienić jego wyglądu.
 • Wypożyczone wyposażenie nie może być modyfikowane za pomocą manastonów, enchantów ani godstonów.
 • Łączenie dwuręcznych broni nie jest możliwe dla wypożyczonych broni.
 • Gracze mogą wypożyczyć bronie i zbroje od rental merchant w Sanctum, Eltnen, Heiron, Pandaemonium, Morheim i Beluslan.

17. Opis dodatkowych bonusów dla przedmiotów Abyssowych dotyczących ataku i obrony podczas PVP, będzie umieszczony razem ze zwykłymi statystykami na opisie przedmiotu.

18. Zrobiono kilka zmian graficznych w celu ukazania efektów przedmiotu oraz efektu Godstonów.

19. Zmian wyglądu przedmiotów można dokonywać od poziomu 20 postaci zamiast 30.

20. Dodano nowe legendarne bronie i zbroje, które będzie można zakupić tylko od NPC Abyss Contributor.

 • Przedmiotów tych będzie można używać od poziomów 25, 35 i 45.

21. Dodano nowe skrzydła, które będą dostępne do kupienia u Wing Feather Seller’a w dużych miastach.

 • Dodano legendarne/klasowe skrzydła dla poziomów 30, 40 i 50.

22. Wygląd zasobów, które można znaleźć w Poecie i Ishalgen został zmieniony.

23. “X Drakscale Hardener,” – materiał potrzebny do wytwarzania “Crafted X Balaur Horn,” w Handicrafting’u zmieniono na “X Hammer.” (Gdzie X jest poziomem Greater, Lesser, itd.)

24. Dodano funkcje automatycznej zamiany tekstu w okienku chatu dla “Spell of Purification”.

 • Gdy gracze wpiszą koreański tekst w okienku chatu, zostanie on automatycznie zamieniony na angielski.
 • Funkcja automatycznej zamiany tekstu jest udostępniona tylko w oknie “Spell of Purification”; zwykłe okienko chatu pozostanie bez zmian.

25. Pomyślne wprowadzenie “Spell of Purification”, doda graczowi 5 extra sekund czasu lotu.

26. Rozwiązano sprawę relatywnie długiego czasu przyzywania małej, średniej i dużej armatki wielostrzałowej (small/medium/large multiple fire cannon).

27. Dostępna jest książka ucząca umiejętności “Boost Physical Attack I” u trenera Chanterów.

28. Poprawiono błędy w zadaniach Work Order.

29. Rozwiązano sprawę pojawiania się niektórych zasobów w nieprawidłowych miejscach.

30. Poprawiono błędny wygląd niektórych, wyekwipowanych przedmiotów.

31. Dodano nowe itemy Abyssowe o jakości heroic i zaczynają się one od 25 poziomu, a nie od 35.

32. Itemy typu “potion” wytworzone przy pomocy Alchemii, nie kwalifikują się jako “magiczne” przedmioty.

33. W czasie craftowania , krawieckie itemy drugiego stopnia wyświetlać się będą prawidłowo zamiast o jeden stopień za wysoko. Poprawione itemy to:

34. Zmieniono nazwy poniższym przedmiotom:

POSTACIE

1. Położenie wszystkich postaci w grze zostało zresetowane.

 • Wszystkie postacie powrócą do obelisków, w których są zarejestrowane.
 • Postacie nie przypisane do obelisku, zostaną przeteleportowane do startowej lokacji danej frakcji.

2. Dodano Energy of Salvation

 • Postacie od poziomu 15, które dokonują wolnych postępów, otrzymają bonus do zdobywanego doświadczenia poprzez Energy of Salvation z powodu długiego czasu połączenia i ciągłej aktywności w grze.
 • Postacie otrzymujące punkty Energy of Salvation będą je otrzymywać co określony czas.
 • Punkty Energy of Salvation zużywają się automatycznie podczas walki, zbieractwa, craftowania, wykonywania misji, questów, PvP i będą dodawać 30% do zyskiwanego doświadczenia.
 • Niewykorzystane punkty znikają po 10 minutach od wylogowania.

3. Energy of Repose można otrzymać od 15 poziomu postaci. Efekt Energy of Repose został zwiększony pomiędzy poziomami 30~45.

4. Dodano nowe statystyki.

 • Dodano statystykę odpowiedzialną za leczenie, zwiększającą zdolności leczące Kleryków.
 • Zmieniono lub dodano zdolności dotyczące ciosów krytycznych (critical hits) i zdolności zależne od nich.
  • Efekt krytycznego ciosu magicznego (magical critical), który do tej pory odnosił się jedynie do zwykłego ataku, będzie odnosił się również do skilli. Przedmioty, które już posiadają statystykę magic critical, będą podlegały nowym standardom.
  • Dodano statystykę Physical critical hit resistance/ Magical critial hit resistance, aby obniżyć częstotliwość ataków krytycznych zadanych podczas ataków fizycznych/magicznych.
  • Dodano statystykę Physical critical hit defense/ Magical critial hit defense, aby obniżyć obrażenia zadawane podczas fizycznych/magicznych ataków krytycznych.
Nazwa statystyki Opis funkcji
Heal amount increase Zwiększa sumę leczenia
Magical Critical Hit Zwiększa częstotliwość krytycznych uderzeń w czasie zwykłego magicznego ataku lub użycia umiejętności
Magic Critical Hit Resistance Zmniejsza szansę na krytyczne magiczne uderzenie (od strony przeciwnika)
Magic Critical Hit Defense Zmniejsza obrażenia z krytycznego magicznego uderzenia (od strony przeciwnika)
Physical Critical Hit Resistance Zmniejsza szansę na krytyczne fizyczne uderzenie (od strony przeciwnika)
Physical Critical Hit Defense Zmniejsza obrażenia z krytycznego fizycznego uderzenia (od strony przeciwnika)

5. Bonusy z przedmiotów i manastonów działają teraz również na statystyki przyzwanych spiritów, pułapek i energii.

 • Podstawowe statystyki i bonusy postaci i przedmiotów nie ulegają zmianie. Odzwierciedlone są dodatkowe bonusy przedmiotu i bonusy z manastonów.
 • Używanie umiejętności i przedmiotów zwiększających statystyki postaci nie zwiększają statystyk summonów.

 • Statystyki mające wpływ na summony zależą od ich typu. (Summon material = Energy)

6. Wszystkie stygmy można zakupić u NPC Stigma Seller w dużych miastach.

7. Modyfikacje statystyki Casting Speed będą teraz odzwierciedlone w oknie postaci.

8. Statystyka Magic Resistance została zmieniona w zależności od poziomu.

 • Gdy poziom atakującego jest znacznie większy od postaci broniącej się, współczynnik występowania Magic Resistance jest znacząco zmniejszony.

9. Statystyka PvP Attack została podzielona na PvP Physical Attack oraz PvP Magical Attack.

10. “Curse of the Empyrean Lords” został zupdatowany, tak by łatwiej było łatwiej osiągnąć debuff/tymczasowy tytuł w każdym stage (Azphel’s Divine Punishment & Ariel’s Divine Punishment).

11. Koszty Soul Healing, Soul Binding oraz Flight Transportation zostały zmniejszone.

 • Koszt Soul Healing został znacząco zredukowany.
 • Obniżenie kosztu Soul Binding’u zależy od trudności obszaru. Obszary niskopoziomowe otrzymały największą obniżkę kosztów.
 • Koszt przelotów został znacząco zmniejszony.

12. Nowa ikonka wyjaśniająca wymagania na chain skill oraz opis “Altered State” została dodana do panelu informacyjnego Chain Skilli.

13. Zmiany w tytułach: Poniższe nazwy tytułów graczy zostały zmienione, by brzmiały bardziej odpowiednio w zestawieniu z imionami postaci:

INTERFEJS

1. Dodano funkcję Looking For Group, aby pomóc graczom znaleźć innych do wykonania questów grupowych.

 • Kliknij [Find Group] lub Shift+V, aby otworzyć okienko LFG.

 • Stworzenie linku rekrutującego do grupy/aliansu na Channel 3 (LFG), spowoduje automatyczne wygenerowanie wiadomości rekrutacyjnej i ukazanie się okienka LFG. Odwrotnie również, wprowadzenie ogłoszenia rekrutacyjnego w okienku LFG wygeneruje automatycznie link na kanale LFG.
 • Najechanie myszką lub dwukrotne kliknięcie na tekście rekrutacyjnym pozwala graczowi sprawdzić informacje dotyczące grupy.

 • Gracze mogą użyć funkcji szukania na górze okienka, aby przeszukiwać po poziomie lub po słowach kluczowych.
 • Po zaznaczeniu funkcji automatycznego wyszukiwania, zamknij okienko, aby ukazała się ikonka powyżej przycisku głównego menu. Po zakończeniu wybranego wyszukiwania, ikonka będzie mrugała i zostanie wyświetlona wiadomość systemowa.

2. Dodano nowy pasek skrótów, który można umieścić gdziekolwiek na ekranie.

 • Włącza się go w Options – Game Options -> User interface

 • Aby przesunąć pasek należy nacisnąć i przytrzymać prawy przycisk myszki. Naciśnięcie ikonki na pasku pozwala na zmianę jego wyglądu na jeden z czterech możliwych.

 • Kliknięcie przycisku z kłódką spowoduje ukrycie pustych pól na pasku.
 • Nowy pasek skrótów jest domyślnie włączony.

3. Dodano opcję zezwalającą na większą różnorodność w oznaczaniu celów, ułatwiając sprawę, gdy więcej postaci jest zgromadzonych dookoła.

4. Nowa funkcja umożliwi graczom wykupienie z powrotem przedmiotu po oryginalnej cenie sprzedaży.

 • Lista przedmiotów możliwych do wykupienia będzie resetowana przy wylogowaniu.
 • Gracze nie mogą wykupywać „śmieci” (szarych przedmiotów).

5. Gracze wystawiając stosik przedmiotów na sprzedaż w prywatnym sklepiku lub na aukcji, mogą wprowadzić ilość przedmiotów na sprzedaż oraz cenę jednostkową używając <Shift + Right click>.

6. Na liści skilli <K> dodano nową opcję, umożliwiającą odfiltrowanie niżej poziomowych wersji tego samego skilla.

 • Zaznacz opcję na dole okienka, aby pokazywane były tylko najwyższe poziomy skilli.

7. Dodano opcję umożliwiającą widzenie paska skilli używanych przez cel celu.

 • Włącza się go w Options – Game Options -> Combat Info.
 • Opcja może zostać włączona jedynie po ustawieniu funkcji “View target’s target”.

8. Istnieją nowe opcje do sortowania tytułów.

 • Tytuły zwykłe (Regular titles) to te, które zyskuje się poprzez wykonywanie questów, włączając w to questy kampanijne. Pojawiają się zgodnie z poziomem uzyskanego zadania.
 • Tytuły specjalne otrzymuje się z eventów, po zakupieniu ich jak np. tytuł z przedsprzedaży, itd.

9. W okienku Social <V>, zakładka [Search] została zmieniona na zakładkę [Friend List].

10. Zmieniono rozmieszczenie i ilość miejsc na stygmy.

 • Dodatkowe miejsca na stygmy będą dostępne w przyszłych aktualizacjach.
 • Gdy przyszłe aktualizacje dotyczące dodanych miejsc na stygmy zostaną ukończone, ukaże się więcej informacji dotyczących stygm wysokiego poziomu.

11. Ikony buffów i debuffów zostały umieszczone w dolnej, lewej stronie paska statusu.

12. Ikona odpoczynku (rest) będzie jedną z domyślnych ikon na pasku skrótów dla nowych postaci.

13. Okienko opisu Soul Sickness oraz treść okienka Soul Healing’u zostały uproszczone.


14. Problem dotyczący nie pojawiania się informacji o czasie w grze (in-game) został poprawiony.

15. Poprawiono problem dotyczący nie pojawiania się nazw członków grupy w oknie aliansu nawet po zaznaczeniu “Group Member Name” w opcajch gry.

16. Gdy “Your Name” jest odznaczone w opcjach gry, nazwa Twojego przyzwanego NPC również nie będzie się pokazywała.

17. Błąd związany z dodawaniem znajomych do pełnej Friend Listy został poprawiony.

18. Poprawiono wyświetlaną całościową ilość Kinah w czasie sprzedaży kilku itemów w sklepie.

19. Crafterskie przedmioty sprzedane do NPCa a następnie odkupione, teraz mają swoją właściwą nazwę.

20. Informacja o lootowaniu przez członków party powinna się wyświetlać prawidłowo.

21. Imiona przeciwników powinny się teraz wyświetlać w różnych kolorach w zależności od różnicy pomiędzy ich poziomem a waszym.

22. Mapy krain Abyss wyświetlają się prawidłowo podczas zmiany channelów.

23. Zmiana wielkości czcionki w jednym okienku chatu, nie ma wpływu na inne okienka.

24. Ekran startowy został zmieniony by mieścił poziom postaci, oraz informację związane z grą u góry i u dołu ekranu.

SKILLE

1. Dodano poniższe umiejętności.

2. Poniższe skille i umiejętności mają zmienioną nazwę:

http://staticpw.na.aiononline.com/powerbook/aion/55/29/1e8e2278f334c871aa381153.jpg

3. Dodano poniższy efekt do umiejętności Gladiatora “Strengthen Wings”.

 • Usuwa wszystkie efekty magii ograniczającej ruch. Odporność na unieruchomienie i ograniczenie prędkości poruszania się wzrasta o 500.

4. Poprawiono błędny opis umiejętności Gladiatora “Dauntless Spirit”.

5. Zwiększono zasięg działania zdolności Templara “Bodyguard” z 5m na 10m.

6. Zwiększono czas działania zdolności Templara “Holy Shield” z 10 sekund na 30 sekund.

7. Zdolność Rangera “Explosion Trap III” zużywa teraz 4 Tripeed fruit zamiast 11.

8. Zdolność Rangera “Spike Bite Trap II” zużywa teraz 4 Tripeed fruit zamiast 9.

9. Zdolność Rangera “Trap of Slowing” zużywa teraz 10 Tripeed seeds zamiast 7.

10. Zdolność Rangera “Aether Arrow” ma teraz zwiększony zasięg z 25m do 30m.

11. Zmieniono ikonkę zdolności Rangera “Shock Arrow” u Elyosów.

12. Wszystkie pułapki mają teraz zminiejszony czas ponownego użycia. Maksimum dwie pułapki mogą zostać ustawione.

13. Zdolność Assassina “Ambush” nie może zostać użyta, jeśli różnica wysokości pomiędzy Assassinem, a jego celem jest większa niż 8m.

14. Zdolność Sorcerera “Boon of Iron-Clad” została ograniczona tak, że teraz blokuje maksymalnie 5000 punktów obrażeń.

15. Zmniejszono czas ponownego użycia zdolności Sorcerera “Boon of Peace” z 5 minut do 2 minut. Dostosowano również lekko redukcję aggro.

16. Poprawiono błędny opis zdolności Sorcerera “Stone Skin”.

17. Statystyka magic boost summona Clerica “Summon Noble Energy” została lekko obniżona.

18. Zmniejszono czas ponownego użycia zdolności Clerica “Thorny Skin” z 10 na 3 minuty.

19. Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu na liście zdolności Chantera informacji na temat ’Boost Physical Attack’ I i II.

20. Potwory pod wpływem Feara lub Sleepa nie będą się już więcej tak bardzo aggrować na graczy leczących lub buffujących swoich sojuszników.

21. Zmieniono kolory nawiązujące do poprzednich poziomów zdolności klasowych.

22. Problem polegający na blokowaniu zdolności ze stygm oraz nie wyświetlaniu poprawnej informacji w okienku został rozwiązany.

23. Spirity mogą teraz ciągle używać skilla, kiedy Spiritmaster im to rozkaże.

24. Wszystkie ogłuszające skille potworów powinny puszczać z szock.

25. Opis skilla artefaktu “Daevic Innervation” teraz wyjaśnia zmienny czas castowania skilla.

26. “Two-handed weapon equip” teraz wyświetla się jako’ “dual wield weapon equip”.
INSTANCJE

1. Do niektórych instancji można będzie teraz wchodzić po osiągnięciu odpowiedniego poziomu, nawet bez ukończenia qusta wejściowego.

2. Pokonując “Kromede the Corrupt” lub “Vile Judge Kromede” w Fire Temple, będzie można teraz zdobyć nowe, legendarne, klasowe przedmioty z serii Judge.

3. Czas gry na Dredgionie został zmieniony z 1 godziny na 40 minut.

4. Na Dredgionie, gracze muszą zniszczyć pieć Surkan, aby pojawił się Captain Adharti.

 • Gdy pojawi się Captain Adharti zostanie wyświetlona wiadomość systemowa mówiąca “Captain Adharti has appeared in the captain’s cabin”.

5. Na Dredgionie dodano nową tarczę obronną pomiędzy pokojami Armory i Gravity Control. Ilość punktów HP tarczy w Ready Roomach została bardzo zwiększona.

 • Nowa tarcza obronna pojawia się automatycznie, kiedy rozpocznie sią walkę z Baranath Churl.

6. Ilość Abyss Pointów, które gracze mogą zdobyć na Dredgionie została trochę zwiększona.

7. Zwiększono szansę na drop po pokonaniu bossów na Dredgionie – ’Adjudant Kalanadi’ i ’Supervisor Lakhane’.

8. Zwiększono szansę na drop bossów w Draupnir Cave. Zmieniono niektóre z przedmiotów, które można otrzymać.

 • Pokonując ’Commander Nimbarka’ można zdobyć dolne części zbroi.
 • Pokonując ’Kind Saraswati’ można zdobyć naramienniki.
 • Pokonując ’Lucky Golden Saam’ można zdobyć losową część zbroi.

9. Zwiększono szansę na drop po pokonaniu bossów w Dark Poecie.

 • Końcowemu bossowi szansa na drop zwiększa się wraz z rangą jaką się uzyska za wykonanie instancji.

10. Zwiększono szansę na drop po pokonaniu bossów w Theobomos Lab i Adma Stronghold.

11. Zwiększono szansę na drop po pokonaniu bossów w Aetherogenetics Lab, Alquimia Research Center, Indratu Fortress oraz Azoturan Fortress.

12. Zwiększono szansę na drop po pokonaniu końcowego bossa “Nochsana General” w Nochsana Training Camp.

13. Trochę ułatwiono instancję Theobomos Lab w Elysei.

 • Usunięto drzwi blokujące Ice Corridor. Gracze mogą teraz przejść dalej bez klucza. Pokonując “Queen Arachne” nie będzie można więcej zdobyć Ice Corridor Key.
 • W zamian za to, z “Queen Arachne” będzie można zdobyć “Research Center Key”, który otwiera skrzynię.
 • Skrzynia, którą otwiera “Research Center Key” jest ukryta w instancji. Istnieje szansa, że skrzynia będzie zawierała “Gentlewoman’s Dress”.

14. Zmieniono wymagania dla tworzenia się portali prowadzących prosto z Heironu do Draupnir Cave I z Beluslan do Indratu Fortress.

 • Portale prowadzące do Draupnir Cave i Indratu Fortress będą pojawiały się częściej i trwały dłużej.

15. Można teraz wchodzić do instancji, do których dostęp był jedynie podczas misji kampanijnych.

16. Czas ponownego wejścia do instancji Indratu Fortress został zminiejszony z 12 godzin na 6 godzin.

QUESTY

1. Dodano “Daily quests”, umożliwiające graczom, po dołączeniu do konkretnej grupy, wykonywać codziennie nowe zadania.

 • Gracze automatycznie otrzymują pierwsze zadanie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu.
 • Dołączenie do grupy jest możliwe poprzez odpowieniego NPC.

 • Po dołączeniu do grupy, nowe zadania będą się rozpoczynały codziennie o 9 rano.
 • Gdy rozpocznie sie nowe zadanie, pojawi się przycisk w prawym dolnym rogu ekranu. Gracze mogą kliknąć przycisk, aby zaakceptować lub odrzucić to zadanie.

 • Gracze, którzy nie ukończą zadania z dnia poprzedniego, nie będą mogli brać udziału w kolejnym zadaniu (zadaniach).
 • Gracze nie mogą dołączyć do kilku grup.
 • Po opuszczeniu grupy, gracze mogą od razu dołączyć do niej z powrotem lub dołączyć do innej grupy.
 • Po zakończeniu zadania, uzyskane nagrody mogą zostać wykorzystane w celu otrzymania od administration officer NPC, limitowanych czasowo broni, zbroi i specjalnych tytułów.

2. Dodano wiele zadań, po których wykonaniu gracze otrzymują w nagrodę przedmioty.

 • Przy zadaniach powtarzalnych, gracze muszą ukończyć je odpowiednią ilość razy, aby otrzymać przedmiot.
 • dwukrotnym kliknięciu na ten przedmiot, gracze otrzymają czasem manastone lub enchantment.

3. Zadania dodano w obszarach – Eltnen, Theobomos, Heiron, Morheim, Brusthonin, Beluslan oraz Reshanta.

4. Dodano zadania, które można otrzymać w nowych ekskluzywnych butikach w dużych miastach.

5. Dodano nowe zadania na Dredgionie.

 • Nagrodami za nowe zadania są medale.
 • Zwoje i jedzenie są teraz dodatkowymi nagrodami w niektórych istniejących już zadaniach.

6. W zadanich [Elyos] “Well Rounded” oraz [Asmodian] “Proving Proficiency” zmniejszono ilość “Boiling Balaur Blood Stains” potrzebnych do wytworzenia “Heart of Magic” ze 125 na 100.

7. Gracze mogą dalej kontynuować zadania [Elyos] “Loyalty” oraz [Asmodian] “Loyalty and Affableness” nawet po zabiciu “Captain Mituna”, który pojawia się w Drakenwreck w Reshancie.

8. Zmniejszono trudność niektórych misji kampanijnych.

 • Obniżono statystyki niektórych przeciwników.
 • Niektóre przedmioty questowe otrzymuje teraz cała grupa, a nie tylko pojedyncza osoba.
 • Dodano wskaźnik pokazujący liczbę potworów do pokonania.
 • Dodano dodatkowe zadanie przed questem [Elyos] “Secrets of the Temple”. Za wykonanie go gracze otrzymają przedmioty potrzebne do wykonania następnego zadania.

9. Ograniczono liczbę powtórzeń zadań, które można było wykonywać bez limitu. Statystyki nagród za te zadania zostały zwiększone.

10. Zwiększono statystyki nagród za wykonanie niektórych zadań powyżej 20 poziomu.

11. Dla niektórych z misji kampanijnych, które wymagają wejścia do instancji, dodano opcję, która przeniesie graczy pod wejście do instancji.

12. Poprawiono problem polegający na braku dropu przedmiotów questowych ze “Steel Rake Shaman”potrzebnych do wykonania [Asmodian] “[Group] Hat of the Steel Beard Pirates”.

13. Podczas wykonywania misji kampanijnej [Asmodian] “The Secret of Adma Stronghold”, gracze mogą teraz wejść do instancji używając zwykłego wejścia.

14. Poprawiono błędy w wielu zadanich.

NPC

1. Obniżono poziom trudności Asmodiańskich misji i poziom potworów z nimi związanych.

 • Obniżono poziom “High Spellshifter Abija” w Black Claw Outpost w Altgardzie.
 • Obniżono poziomy Mau w Altar of the Black Dragon w Morheim.
 • Obniżono poziom potworów pojawiających się w “Fire Room” podczas wykonywania misji kampanijnej “The Abyss Key”. Zmieniono częstotliwość pojawiania się potworów w “Water Room” i “Wind Room”.
 • Obniżono poziom “Chalice Guard Denlavis” w instancji Fire Temple. Został on również przesunięty w bardziej dostępne miejsce.

2. Obniżono poziom trudności instancji Theobomos Lab.

 • Obniżono statystyki niektórych potworów i zmieniono ich rozmieszczenie.

3. Zmieniono statystyki potworów i częstotliwość ich pojawiania się na Dredgionie.

 • Wszystkie potwory mają zdolność wykrywania “advanced stealth”. Zwiększono również ich prędkość poruszania się.
 • Zwiększono statystyki potworów znajdujących się w okolicy Surkan, ale zmniejszono statystyki zwykłych.
 • Zwiększono częstotliwość pojawiania się “Quartermaster Vujara”, “Auditor Nirshaka”, “Supervisor Lakhane” oraz “Adjudant Kalanadi”.

4. Zwiększono statystyki Guardów w Eltnen, Heiron, Morheim i Beluslan oraz dodano nowych.

5. Zmniejszono statystyki potwora “Angry Mosbear”, który pojawia się czasami podczas zadania “The Broken Honey Jar” w Altgardzie.

6. Poprawiono problem z animacją niektórych potworów i spiritów Spiritmastera.

7. Poprawiono problem ze znajdującym się przy wejściu do Akarios Village w Poecie, Guardem Akariosem walczącym z Wandering Kerub.

8. Zmieniono nazwy poniższym NPC:

ABYSS

1. Zmieniono czas walk o fortece z 2 godzin na 1 godzinę.

 • W efekcie, zmieniono wszystkie czasy rozpoczęcia bitew
 • W Core oraz Górnym Abyss, Guardian Diety zniknie po 30 minutach od pojawienia się. Po jego zniknięciu bitwa kończy się.

2. W związku ze zmianą czasu przeznaczonego na oblężenia fortec, czas pojawienia się Divine Fortress’ Guardian Deity Generala został zmieniony z 110 minut na 50 minut.

 • Bardzo zmniejszono maksymalne HP oraz Elemental defense Guardian Deity Generala.

3. Nie będzie można już atakować bezpiecznych stref przeciwnej frakcji.

 • Kiedy gracz przeciwnej frakcji dotknie pola aetherycznego, otrzyma wielkie obrażenia, powodujące natychmiastową śmierć.
 • Gracze, którzy przejdą do środka pola aetherycznego jakąkolwiek metodą, również natychmiast zginą.
 • Gracze, którzy zginą w ten sposób zostaną automatycznie wskrzeszeni na Kisku lub Obelisku.

4. Nie ma już premii do Contribution Points dla graczy, atakujących Guardian Diety General w Divine Fortress.

5. Opis aktywacji artefaktu Daevic Innervation w Asteria Fortess obecnie brzmi: “Recovers DP of all allies within the area of effect by 1000 for 5 minutes, increases the maximum flight time by 5 minutes and reduces all magic skill casting time by 30%”.

 • Wcześniej brzmiał: “Recovers DP of all allies within the area of effect by 1000 for 5 minutes,increases the maximum flight time by 5 minutes and reduces the skill casting time by 30%.”

ŚRODOWISKO GRY

1. Każdej rasie dodano nowy budynek. Elyosi posiadają teraz Kaisinel Sanctuary, a Asmodianie Marchutan Sanctuary.

 • Do każdego z sanktuariów można się teleportować.
 • W sanktuarium można będzie wykonać zadania. W przyszłych rozszerzeniach można się spodziewać dodatkowych misji kampanijnych oraz zwykłych zadań.

2. W stolicach dodano miejsca, gdzie można kupić całkiem nowe kostiumy.

 • W Sanctum – niedaleko Airship Dock. W Pandemonium – w Vanahal District.

3. Dodano nowe Obeliski i miejsca, do których można dolecieć.

 • Nowe miejsca docelowe lotów mają obeliski, do których można się przypisać.
 • Dodano obelisk w istniejącej lokacji Traders Berth w Altgardzie.

4. Dodano nowe koordynaty teleportacji na terenie stolic.

 • W Sanctum dodano teleport do oddalonego krańca miasta.
 • W Pandemonium dodano teleport do zachodniej części miasta.

5. Dodano pianino w stolicach Asmodae i Elysei.

 • Skakanie po kolejnych klawiszach wydobywa 25 różnych dźwięków.
 • Pianina znajdują się w porowej dzielnicy Sanctum i w centralnej dzielnicy Pandemonium.

6. Poprawiono problem z postaciami nie mogącymi opuścić niektórych regionów.

SYSTEM

1. Używając przycisku <Print Screen> można teraz robić screenshot co 5 sekund.


Źródło: 1.9 na test serverze z Korean PowerWiki.