W związku z Open Betą Mortal Online chciałabym Wam przybliżyć ideę i możliwości świata Nave w dziedzinie skilli, a co za tym idzie możliwości rozwoju, które stoją przed każdym graczem. Powalająca jest sama koncepcja dostępnych zdolności, które są mocno związane ze znaną nam rzeczywistością. Należy zwrócić uwagę, że najlepsze rezultaty w craftingu np. łuków odnosili ludzie, którzy znają się na łucznictwie lub przeczytali coś na ten temat przed rozpoczęciem wytwarzania tych przedmiotów. Lista dostępnych skilli została skompilowana i przetłumaczona na podstawie dostępnych mi danych, jednak jak wiadomo prawie co parę dni wprowadzane są nowe zmiany. W miarę moich możliwości postaram się aktualizować ten spis najszybciej jak to możliwe. Ta lista w założeniu jest tylko spisem dostępnych skilli wraz z tłumaczeniem i krótkim opisem ich działania, bardziej szczegółowy artykuł na temat działania skili jest planowany.

W Mortalu skille można podzielić na 4 grupy: główne, podstawowe, drugorzędne i te których można nauczyć się z książki. Dużymi literami określono jakie atrybuty odpowiadają danemu skillowi. Jeżeli w opisie mamy do czynienia z cyfrą 0 (np. w sytuacji zwiększania statystyk) nalezy przyjąć, że jest to wartość 0.1. Zwiększona numeracja określa jak dany skill jest uszeregowany na drzewie skilli i jakiemu innemu bardziej zaawansowanemu skillowi podlega. Nazwy skilli zostały oznaczone odpowiednimi przypisanymi im kolorami. Przetłumaczona, polska nazwa została została bez zmian – dla tych, którzy znają angielski w stopniu umożliwiającym im zrozumienie o jaką zdolność chodzi. Mimo moich największych starań w tak obszernym tekście mogą pojawić się błędy – za co z góry przepraszam 🙂

Main skill set (główny zestaw skilli)
Primary skill set (podstawowy zestaw skilli)
Secondary skill set (drugorzędny zestaw skilli)
Skill learned from a book (skille nauczone z książki)


1.Technique Skills (Skille dotyczące Techniki)

1.1. Domestication (Wiedza o zwierzętach). INT, PSY. Sprzedaje: Animala.

  1.1.1. Taming (Poskramianie). INT, PSY. Zwiększa szansę na poskromienie zwierzęcia. Wymaga: Domestication (0). Sprzedaje: Animala.
  1.1.2. Creature Control (Kontrola stworzeń). INT, PSY. Zdolność kontroli i wydawania rozkazów stworzeniom. Wymaga: Domestication (0). Sprzedaje: Animala.

1.2. Resting (Odpoczywanie). PSY, CON. Zwiększona regeneracja podczas odpoczywania.

  1.2.1. Active Regeneration (Aktywna Regeneracja). PSY, CON. Zwiększa regenerację HP podczas odpoczynku od 0 do 75%. Wymaga: Endurance (0), Resting (30).
  1.2.2. Meditation (Medytacja). PSY. Zwiększa regenerację MP podczas odpoczynku od 0 do 75%. Wymaga: Magic Studies (0), Resting (40).

1.3. Gathering (Zbieractwo). STR, CON. Zwiększa ilość zbieranych surowców o d 0 do 50%. Sprzedawca podstawowych książek: Basic Book Vendor.

  1.3.1. Woodcutting (Ścinanie i obróbka drewna). STR, CON. Zwiększa ilość ścinanego drewna. Wymaga: Gathering (0). Sprzedawca podstawowych książek: Basic Book Vendor.
  1.3.2. Mining (Górnictwo). STR, CON. Zwiększa ilość wykopywanych surowców. Wymaga: Gathering (0). Sprzedawca podstawowych książek: Basic book Vendor.

1.4. Thievery (Złodziejstwo). DEX, INT. Wiedza o złodziejstwie.

  1.4.1. Snooping (Podgladanie ekwipunku). DEX, INT. Zwiększa szansę na podglądnięcie ekwipunku bez ryzyka przyłapania. Wymaga: Thievery (0).

   1.4.1.1. Pilfering (Kradzież). DEX, INT. Zwiększa szansę na kradzież ekwipunku bez ryzyka przyłapania. Wymaga: Snooping (0).

1.5. Extraction (Wydobywanie). INT.

  1.5.1. Basic Ore Extraction (Podstawowe wydobywanie rudy). INT. Wymaga: Extraction (0).

   1.5.1.1.Intermediate Ore Extraction. (Średnio zaawansowane wydobywanie rudy). INT. Wymaga: Basic Ore Extraction (25).

    1.5.1.1.1.Advanced Ore Extraction (Zaawansowane wydobywanie rudy). INT, PSY. Wymaga: Intermediate Ore Extraction (50).

2.Combat Skills (Skille dotyczace walki)

2.1. Melee Combat (Walka wręcz). STR, DEX. Skille dotyczące walki wręcz.

  2.1.1. Mounted Combat (Walka wierzchem). DEX, CON. Wiedza pozwalająca walczyć z wierzchowca. Wymaga: Riding (25), Melee Combat ( 15).
   2.1.1.1. Mounted Charge (Szarża). DEX. Zwiększa od 0 do 50% obrażenia zadawane podczas szybkiej jazdy. Wymaga: Mounted Combat (50).
  2.1.2. Axes (Topory). STR, CON. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane toporami. Wymaga: Melee Combat (0).

   2.1.2.1. Poleaxes (Halabardy). STR, CON. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane halabardami. Wymaga: Axes (25), Spears (35).
  2.1.3. Spears (Włócznie). STR, DEX. Wymaga: Melee Combat (0).

   2.1.3.1. Poleaxes (Halabardy). STR, CON. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane halabardami. Wymaga: Axes (25), Spears (35).
  2.1.4. Daggers (Sztylety). DEX. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane sztyletami. Wymaga: Melee Combat (0).
  2.1.5. Clubs (Maczugi). STR, CON. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane maczugami. Wymaga: Melee Combat (0).
  2.1.6. Swords (Miecze). STR, DEX. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane mieczami. Wymaga: Melee Combat (0).
  2.1.7. Brawling (Bijatyka). STR, DEX. Zwiększa obrażenia zadawane gołymi rękami od 0 do 50%. Wymaga: Melee Combat (0).

   2.1.7.1. Unarmed Technique (Techniki walki bez broni). DEX. Dodaje 5% obecnej Zręczności do obrażeń zadawanych podczas bijatyki. Wymaga: Combat Techniques (50), Brawling (50).
   2.1.7.2. Unarmed Blocking (Technika blokowania bez broni). CON, DEX. Zwiększa siłę bloku od 0 do 30% podczas walki bez broni. Wymaga: Blocking (0), Brawling (0).

2.2. Ranged Combat (Walka na odległość). STR, DEX. Zwiększa obrażenia zadawane łukiem od 0 do 50%.

  2.2.1. Archery (Łucznictwo). STR, DEX. Zwiększa minimalne obrażenia zadawane łukiem. Wymaga: Ranged Combat (0).

   2.2.1.1. Mounted Archery (Łucznictwo wierzchem). DEX, PSY. Zwiększa obrażenia zadawane łukiem z wierzchowca od 0 do 50%.

2.3. Combat Manouvering (Manewry w walce). DEX. Zwiększa odzyskiwanie Staminy od 0 do 10% podczas chodzenia w walce.

  2.3.1. Combat Movement (Poruszanie się w walce). CON. Zwiększa odzyskiwanie Staminy od 0 do 20% podczas chodzenia w walce. Wymaga: Combat Manouvering (0).

2.4. Combat Techniques (Techniki walki). DEX. Wiedza o walce.

  2.4.1. Unarmed Technique (Technika walki bez broni). DEX. Zwiększa obrażenia zadawane gołymi rękami od 0 do 50%. Wymaga: Combat Techniques (50), Brawling (50).
  2.4.2. Aggressive Stance (Ofensywna pozycja). STR. Zwiększa obrażenia od 0 do 3 i dodatkowo od 0 do 5% obrażenia podczas walki wręcz/walki z dystansu. Wymaga: Combat Techniques (30).
  2.4.3. Defensive Stance (Defensywna pozycja). CON. Zmniejsza otrzymywane obrażenia od 0 do 3 i dodatkowo od 0 do 5% obrażenia podczas walki wręcz/walki z dystansu. Wymaga: Combat Techniques (0).

2.5. Blocking (Blokowanie). DEX, STR. Zwiększa odporność na powalenie podczas bloku od 0 do 25%.

  2.5.1. Unarmed Blocking (Blok bez broni). CON, DEX. Zwiększa siłę bloku od 0 do 30% podczas walki bez broni. Wymaga: Blocking (0), Brawling (0).

3.Crafting Skills (Skille dotyczące Wytwarzania)

3.1. Weapon Crafting (Wytwarzanie broni). Wiedza o wytwarzaniu broni.

  3.1.1. Blunt Weapon Crafting (Wytwarzanie broni obuchowych). INT, STR. Wiedza o wytwarzaniu broni obuchowych. Wymaga: Weapon Crafting (0).

   3.1.1.1. Blunt Head Crafting (Wytwarzanie głowni broni obuchowej). INT, STR. Pozwala na wytwarzanie głowni broni obuchowych. Wymaga: Blunt Weapon Crafting (0).
   3.1.1.2. Spiked Head Crafting (Wytwarzanie głowni broni ostrej). INT, STR. Pozwala na wytwarzanie głowni broni ostrej. Wymaga:: Blunt Weapon Crafting (20).
   3.1.1.3. Axe Crafting (Wytwarzanie toporów). INT. Wiedza o wytwarzaniu toporów. Wymaga: Blunt Weapon Crafting (30), Basic Blade Crafting (20).

    3.1.1.3.1. Axe Head Crafting (Wytwarzanie głowni toporów). INT, STR. Pozwala na wytwarzanie głowni toporów. Wymaga: Axe Crafting (0).
  3.1.2. Basic Blade Crafting (Podstawowe wytwarzanie ostrzy). INT. Umożliwia w stopniu podstawowym wytwarzanie ostrzy. Wymaga: Weapon Crafting (30).

   3.1.2.1. Axe Crafting (Wytwarzanie toporów). INT. Wiedza o wytwarzaniu toporów. Wymaga: Blunt Weapon Crafting (30), Basic Blade Crafting (20).
   3.1.2.2. Dagger Blade Crafting (Wytwarzanie ostrza sztyletu). INT, DEX. Pozwala na wytwarzanie ostrzy sztyletów. Wymaga: Basic Blade Crafting (0).
   3.1.2.3. Spearhead Crafting (Wytwarzanie głowni włóczni). INT, DEX. Pozwala na wytwarzanie głowni włóczni. Wymaga: Basic Blade Crafting (10).
   3.1.2.4. Short Blade Crafting (Wytwarzanie krótkiego ostrza). INT, STR. Pozwala na wytwarzanie krótkiego ostrza. Wymaga: Basic Blade Crafting (30).
   3.1.2.5. Advanced Blade Crafting (Zaawansowane wytwarzanie ostrza). INT. Wiedza o zaawansowanym wytwarzaniu ostrzy. Wymaga: Basic Blade Crafting (50).

3.2. Armor Crafting (Wytwarzanie zbroi). Wiedza o wytwarzaniu zbroi.

  3.2.1. Heavy Robe Crafting (Wytwarzanie ciężkiej szaty). INT, DEX. Pozwala na wytwarzanie ciężkiej szaty. Wymaga: Armor Crafting (0).
  3.2.2. Soft Armor Crafting (Wytwarzanie lekkiej zbroi). INT. Podstawowe zrozumienie (to nie jest recepta) jak wytwarzać lekkie zbroje i ich części. Skill potrzebny do wytwarzania poszczególnych rodzajów lekkich zbroi. Zwiększa jakość tworzonych zbroi. Wymaga: Armor Crafting: (10).

   3.2.2.1. Khurite Scout Armor (Zbroja zwiadowcy Khurite). INT. Pozwala na wytwarzanie Khurite Scout Armor. Wymaga: Soft Armor Crafting (0).
   3.2.2.2. Kallardian Padded Armor. INT, DEX. Pozwala na wytwarzanie Kallardian Padded Armor. Wymaga: Soft Armor Crafting (25).
   3.2.2.3. Laminated Armor Crafting (Wytwarzanie zbroi wielowarstwowych). INT. Podstawowe zrozumienie (to nie jest recepta) jak wytwarzać zbroje wielowarstwowe i ich części. Skill potrzebny do wytwarzania poszczególnych rodzajów zbroi płytowych. Zwiększa jakość wszystkich tworzonych płytowych zbroi. Wymaga: Armor Crafting: (30).

    3.2.2.3.1. Khurite Splinted Armor. INT, DEX. Pozwala wytwarzać Khurite Splinted Armor. Wymaga: Laminated Armor Crafting (20).
    3.2.2.3.2. Tindremic Scale Armor. INT, DEX. Pozwala wytwarzać Laminated Scale Armor. Wymaga: Laminated Armor Crafting (0).
    3.2.2.3.3. Kallardian Lamellar Armor. INT, DEX. Pozwala wytwarzać Kalladrian Lamellar Armor. Wymaga: Laminated Armor Crafting (40).
    3.2.2.3.4. Plate Armor Crafting (Wytwarzanie zbroi płytowej). INT. Podstawowe zrozumienie (to nie jest recepta) jak wytwarzać zbroje płytowe i ich części. Skill potrzebny do wytwarzania poszczególnych rodzajów zbroi płytowych. Zwiększa jakość wszystkich tworzonych płytowych zbroi. Wymaga: Laminated Armor Crafting: (40).

     3.2.2.3.4.1. Tindremic Plate Armor. INT, STR. Pozwala wytwarzać Tindremic Plate Armor. Wymaga: Plate Armor Crafting (0).
     3.2.2.3.4.2. Draconigena Armatus. INT, STR. Pozwala wytwarzać Draconigena Armatus. Wymaga: Plate Armor Crafting (50).

3.3. Bowyery (Wytwarzanie łuków). Wiedza o wytwarzaniu łuków.

  3.3.1. Self Bow Composition (Wytwarzanie łuku prostego). INT. Pozwala wytwarzać łuki proste. Wymaga: Bowyery (0).
  3.3.2. Composite Bow Composition (Wytwarzanie łuku kompozytowego). INT, DEX. Pozwala wytwarzać łuki kompozytowe. Wymaga: Bowyery (50).
  3.3.3. Decurve Bow Mechanics (Mechanika łuku refleksyjnego). INT. Pozwala wytwarzać łuki refleksyjne. Wymaga: Bowyery (0).

   3.3.3.1. Flatbow Mechanics (Mechanika łuku płaskiego). INT. Pozwala wytwarzać łuki płaskie. Wymaga: Decurve Bow Mechanics (30).
  3.3.4. Short Bow Crafting (Wytwarzanie łuku krótkiego). INT, DEX. Pozwala na wytwarzanie łuków krótkich. Wymaga: Bowyery (0).

   3.3.4.1. Long Bow Crafting (Wytwarzanie łuku długiego). INT, DEX. Pozwala na wytwarzanie długich łuków. Wymaga: Short Bow Crafting (30).

3.4. Shield Crafting (Wytwarzanie tarcz). Wiedza o wytwarzaniu tarcz.

  3.4.1. Round Shield (Tarcza okrągła). INT. Pozwala wytwarzać okrągłe tarcze. Wymaga: Shield Crafting (0).
  3.4.2. Kite Shield (Tarcza podłużna). INT. Pozwala wytwarzać podłużne tarcze. Wymaga: Shield Crafting (20).

3.5. Basic Engineering (Podstawowa konstrukcja). Wiedza o konstrukcji. Sprzedawca podstawowych książek: Basic Book Vendor.

  3.5.1. Advanced Engineering. INT. Zaawansowana konstrukcja. Wymaga: Basic Engineering (30).
  3.5.2. House Construction (Budowa domu). INT, CON. Wymaga: Basic Engineering (0).
  3.5.3. Workshop Construction (Budowa warsztatu). INT. Wymaga: Basic Engineering (30).

   3.5.3.1. Furnace Construction. INT.Pozwala na budowę warsztatowego paleniska. Wymaga: Workshop Construction (40).
   3.5.3.2. Fabricula Construction. INT. Pozwala na budowę Fabricula w warsztacie. Wymaga: Workshop Construction (60).
   3.5.3.3. Communitor Construction. INT. Pozwala na budowę Communitor w warsztacie. Wymaga: Workshop Construction (20).
   3.5.3.4. Butchery Construction. INT. Pozwala na budowę rzeźni. Wymaga: Workshop Construction (0).

3.6. Handle and Pole Crafting. Wiedza o wytwarzaniu handles i poles.

  3.6.1. One Hand Shaft and Club Crafting (Wytwarzanie jednoręcznych maczug i trzonków). INT. Pozwala wytwarzać jednoręczne maczugi i trzonki. Wymaga: Handle and Pole Crafting (0).

   3.6.1.1. Two Hand Shaft and Staff Crafting (Wytwarzanie dwuręcznych kijów i trzonków). INT. Pozwala wytwarzać dwuręczne kije i trzonki. Wymaga: One Hand Shaft and Club Crafting (20).
  3.6.2. One Hand Blade Hilt Crafting (Wytwarzanie rękojeści jednoręcznego ostrza). INT. Pozwala na wytwarzanie rękojeści jednoręcznego ostrza. Wymaga: Handle and Pole Crafting (20).

   3.6.2.1. Two Hand Blade Hilt Crafting (Wytwarzanie rękojeści dwuręcznego ostrza). INT, DEX. Pozwala wytwarzać rękojeści dwuręcznego ostrza. Wymaga: One Hand Blade Hilt Crafting (40).

4.Knowledge Skills (Skille dotyczące Wiedzy)

4.1. Magic Studies (Studia nad magią). INT. Wiedza na temat magii.

  4.1.1. Meditation (Medytacja). PSY. Zwiększa regenerację MP od 0 do 75% podczas odpoczynku. Wymaga: Magic Studies (0), Resting (40).

4.2. Magic Schools (Szkoły magii). INT. Wiedza na temat szkół magii.

  4.2.1. Ecumenical Spells (Powszechne czary). PSY, INT. Wymaga: Magic Schools (20).

4.3. Mental Training (Trening umysłu). PSY. Obecny poziom w treningu umysłu.

  4.3.1. Mental Offence (Siła umysłowego ataku). PSY. Zwiększa efektywność czarów od 0 do 100%. Wymaga: Mental Training (0).
  4.3.2. Concentration (Koncentracja). PSY. Zwiększa od 0 do 40% szansę na nie przerwanie podczas aktywowania czarów. Wymaga: Mental Training (25).

   4.3.2.1. Reading (Czytanie). PSY, INT. Wymaga: Concentration (0).

4.4. Survival (Przetrwanie). CON. Wiedza o pustkowiach.

  4.4.1. Swimming (Pływanie). CON. Podczas pływania zmniejsza od 0 do 40% zużycie Staminy, zwiększa od 0 do 50% prędkość i zwiększa od 0 do 50% czas oddychania pod wodą. Wymaga: Survival (0).

   4.4.1.1. Crawling (Szybkie pływanie). DEX, CON. Zwiększa szybkość pływania od 0 do 50%. Wymaga: Swimming (40).

4.5. Anatomy (Anatomia). INT. Wiedza o ludzkim ciele.

  4.5.1. Damage Assessment

4.6. Material Lore (Wiedza o materiałach). INT.

  4.6.1. Carbon Lore (Wiedza o weglu). INT. Wymaga: Material Lore (0).
  4.6.2. Tephra Lore (Wiedza o tefrycie – rodzaj skały wulkanicznej). INT. Wymaga: Material Lore (0).
  4.6.3. Petrology (Petrologia – nauka o skałach). INT.

   4.6.3.1. Igneous Rock (Skały magmowe). INT. Wymaga: Petrology (0).

    4.6.3.1.1. Amarantum Lore. INT. Wymaga: Igneous Rock (30).
    4.6.3.1.2. Granum Lore (Wiedza o granicie). INT. Wymaga: Igneous Rock (0).
    4.6.3.1.3. Gabore Lore. INT. Wymaga: Igneous Rock (0).
    4.6.3.1.4. Galbinum Lore. INT. Wymaga: Igneous Rock (25).
    4.6.3.1.5. Pyroxene Lore (Wiedza o piroksenie). INT. Wymaga: Igneous Rock (50).
    4.6.3.1.6. Volcanic Ash Lore (Wiedza o popiele wulkanicznym). INT. Wymaga: Igneous Rock (0).
    4.6.3.1.7. Magnum Lore (Wiedza o magmie). INT. Wymaga: Igneous Rock (60).
    4.6.3.1.8. Maalite Lore. INT. Wymaga: Igneous Rock (40).
   4.6.3.2. Sedimentary Rock (Skały osadowe). INT. Wymaga: Petrology (0).

    4.6.3.2.1. Calx Lore (Wiedza o wapieniu). INT. Wymaga: Sedimentary Rock (0).
    4.6.3.2.2. Flakestone Lore (Wiedza o łupku). INT. Wymaga: Sedimentary Rock (30).
    4.6.3.2.3. Saburra Lore. INT. Wymaga: Sedimentary Rock (0).
    4.6.3.2.4. Coal Lore (Wiedza o węglu). INT. Wymaga: Sedimentary Rock (0).
   4.6.3.3. Mineralogy (Mineralogia – nauka o minerałach). INT. Wymaga: Petrology (0).

    4.6.3.3.1. Alchemical Mineralogy (Alchemiczna mineralogia). INT. Wymaga: Mineralogy (30).

     4.6.3.3.1.1. Chalk Glance Lore.
     4.6.3.3.1.2. Sulfur Lore (Wiedza o siarce).
     4.6.3.3.1.3. WaterstoneLore.
     4.6.3.3.1.4. Calamine Lore.
     4.6.3.3.1.5. Sanguinite Lore.
     4.6.3.3.1.6. Kyanite Lore.
     4.6.3.3.1.7. Pyropite Lore.
     4.6.3.3.1.8. Cinnabar Lore.
    4.6.3.3.2. Calspar Lore (Wiedza o skaleniu sodowym). INT. Wymaga: Minerology (0).
    4.6.3.3.3. Malachite Lore (Wiedza o malachicie). INT. Wymaga: Minerology (0).
    4.6.3.3.4. Jadeite Lore (Wiedza o jadeicie). INT. Wymaga: Minerology (30).
    4.6.3.3.5. Bleckblende Lore (Wiedza o czarnej blendzie – rodzaj sfalerytu). INT. Wymaga: Minerology (0).
    4.6.3.3.6. Pyrite Lore (Wiedza o pirycie). INT. Wymaga: Minerology (30).
    4.6.3.3.7. Blood Ore Lore (Wiedza o hematycie). INT. Wymaga: Minerology (0).
    4.6.3.3.8. Nyx Lore (Wiedza o onyksie). INT. Wymaga: Minerology (50).
    4.6.3.3.9. Red Bleckblende Lore (Wiedza o blendzie rubinowej – rodzaj sfalerytu). INT. Wymaga: Minerology (40).
    4.6.3.3.10. Coke Lore (Wiedza o koksie). INT. Wymaga: Minerology (20).
  4.6.4. Metallurgy (Metalurgia). INT. Wymaga: Material Lore (0).

   4.6.4.1. Basic Metals (Podstawowe metale). INT. Wymaga: Metallurgy (0).

    4.6.4.1.1. Cuprum Lore (Wiedza o miedzi). INT. Wymaga: Basic Metals (0).
    4.6.4.1.2. Bleck Lore (Wiedza o blendzie). INT. Wymaga: Basic Metals (0).
    4.6.4.1.3. Pig Iron Lore (Wiedza o surówce). INT. Wymaga: Basic Metals (0).
    4.6.4.1.4. Almine Lore. INT. Wymaga: Basic Metals (20).
    4.6.4.1.5. Aabam Lore. INT. Wymaga: Basic Metals (0).
   4.6.4.2. Advanced Metals (Zaawansowane metale). INT. Wymaga: Metallurgy (30).

    4.6.4.2.1. Lupium Lore. INT. Wymaga: Advanced Metals (0).
    4.6.4.2.2. Gem Metal Lore. INT. Wymaga: Advanced Metals (15).
    4.6.4.2.3. Acronite Lore. INT. Wymaga: Advanced Metals (30).
    4.6.4.2.4. Ichor Lore. INT. Wymaga: Advanced Metals (0).
    4.6.4.2.5. Master Alloys (Zaawansowane stopy). INT. Wymaga: Metallurgy (60), Advanced Metals (50).
   4.6.4.3. Precious Metals (Metale szlachetne). INT. Wymaga: Metallurgy (25).

    4.6.4.3.1. Gold Lore (Wiedza o złocie). INT. Wymaga: Precious Metal (0).
    4.6.4.3.2. Silver Lore (Wiedza o srebrze). INT. Wymaga: Precious Metal (0).
    4.6.4.3.3. Skadite Lore. INT. Wymaga: Precious Metal (30).
   4.6.4.4. Iron-based Alloys (Stopy oparte na żelazie). INT. Wymaga: Metallurgy (0).

    4.6.4.4.1. Grain Steel Lore. INT.
    4.6.4.4.2. Steel Lore (Wiedza o stali). INT.
   4.6.4.5. Cuprum-based Alloys (Stopy oparte na miedzi). INT. Wymaga: Metallurgy (10).

    4.6.4.5.1. Electrum Lore (Wiedza o elektrum – stop złota i srebra). INT. Wymaga: Cuprum-based Alloys (0).
   4.6.4.6. Master Alloys (Wyspecjalizowane stopy). INT. Wymaga: Metallurgy (60), Advanced Metals (50).
  4.6.5. Animal Materials (Materiały uzyskiwane ze zwierząt). INT. Wymaga: Material Lore (0).

   4.6.5.1. Keratin Lore (Wiedza o keratynie). INT. Wymaga: Animal Materials (0).

    4.6.5.1.1. Horn Lore (Wiedza o rogu). INT. Wymaga: Keratin Lore (0).
    4.6.5.1.2. Compact Horn Lore . INT. Wymaga: Keratin Lore (20).
   4.6.5.2. Dental Lore (Wiedza o zębach). INT. Wymaga: Animal Materials (20).

    4.6.5.2.1. Emalj Lore . INT. Wymaga: Dental Lore (0).
    4.6.5.2.2. Molarium Lore . INT. Wymaga: Dental Lore (20).
   4.6.5.3. Skeleton Lore(Wiedza o szkielecie). ). INT. Wymaga: Animal Materials (0).

    4.6.5.3.1. Endoskeleton Lore (Wiedza o szkielecie wewnętrznym). ). INT. Wymaga: Skeleton Lore (0).

     4.6.5.3.1.1. Bone Tissue Lore (Wiedza o tkance kostnej). ). INT. Wymaga: Endoskeleton Lore (0).

    4.6.5.3.2. Exoskeleton Lore INT. Wymaga: Skeleton Lore (0).

     4.6.5.3.2.1. Crepite Lore . ). INT. Wymaga: Exoskeleton Lore (0).
     4.6.5.3.2.2. Carapace Lore . ). INT. Wymaga: : Exoskeleton Lore (20).

      4.6.5.3.2.2.1. Arthropod Carapace Lore .INT. Wymaga: Carapace Lore (0).
      4.6.5.3.2.2.2. Reptile Carapace Lore . INT. Wymaga: Carapace Lore (0).
      4.6.5.3.2.2.3. Crustacean Carapace Lore . INT. Wymaga: Carapace Lore (0).
   4.6.5.4. Scales Lore. INT. Wymaga: Animal Materials (0).

    4.6.5.4.1. Leptoid Scales Lore . INT. Wymaga: Scales Lore (0).
    4.6.5.4.2. Placoid Scales Lore . INT. Wymaga: Scales Lore (0).
    4.6.5.4.3. Ganoid Scales Lore . INT. Wymaga: Scales Lore (20).
    4.6.5.4.4. Keeled Scales Lore . INT. Wymaga: Scales Lore (30).
   4.6.5.5. Mammal Skin Lore(Wiedza o skórze ssaków). INT. Wymaga: Animal Materials (0).

    4.6.5.5.1. Leather Lore (Wiedza o skórze). INT. Wymaga: Mammal Skin Lore (0).

     4.6.5.5.1.1. Skin Lore (Wiedza o skórze). INT. Wymaga: Leather Lore (30).
     4.6.5.5.1.2. Quality Leather Lore (Wiedza o skórze wysokiej jakości). INT. Wymaga: Leather Lore (20).
     4.6.5.5.1.3. Fullgrain Leather Lore . INT. Wymaga: Leather Lore (0).
     4.6.5.5.1.4. Boiled Leather Lore . INT. Wiedza o gotowanej skórze. Wymaga: Leather Lore (0).
    4.6.5.5.2. Fur Lore (Wiedza o futrze). INT. Wymaga: Mammal Skin Lore (0).

     4.6.5.5.2.1. Ground Fur Lore . INT. Wymaga: Fur Lore (0).
     4.6.5.5.2.2. Guard Fur Lore . INT. Wymaga: Fur Lore (20).
     4.6.5.5.2.3. Wool Lore (Wiedza o wełnie). INT. Wymaga: Fur Lore (20), Textile Lore (20).
  4.6.6. Dendrology (Dendrologia – nauka o drzewach). INT. Wymaga: Material Lore (0).

   4.6.6.1. Spongewood Lore (sec). INT. Wymaga: Dendrology (0).
   4.6.6.2. Whitewoor Lore (sec). INT. Wymaga: Dendrology (0).
   4.6.6.3. Firmwood Lore (sec). INT. Wymaga: Dendrology (20).
   4.6.6.4. Greywood Lore (sec). INT. Wymaga: Dendrology (30).
   4.6.6.5. Dapplewood Lore (sec). INT. Wymaga: Dendrology (40).
   4.6.6.6. Brownwood Lore (sec). INT. Wymaga: Dendrology (50).
  4.6.7. Advanced Dendrology (Zaawansowana dendrologia). INT. Wymaga: Material Lore (0).

   4.6.7.1. Blackwood Lore (sec). INT. Wymaga: Advanced Dendrology (0).
   4.6.7.2. Ironwood Lore (sec). INT. Wymaga: Advanced Dendrology (20).
  4.6.8. Textile Lore (Wiedza o tkaninach). INT. Wymaga: Material Lore (0).

   4.6.8.1. Wool Lore (sec) (Wiedza o wełnie). INT. Wymaga: Textile Lore (20), Fur Lore (20).
   4.6.8.2. Cotton Lore (sec) (Wiedza o bawełnie). INT. Wymaga: Textile Lore (0).
   4.6.8.3. Silk Lore (sec) (Wiedza o jedwabiu). INT. Wymaga: Textile Lore (30).

4.7. Crafting Appliances (Znajomość urządzeń służących do wytwarzania). INT.

  4.7.1. Ore Extraction Appliances (Urządzenia służące do wydobywania rudy). INT. Wymaga: Crafting Appliances (0).

   4.7.1.1. Communitors (Rozdrabniarki). INT, STR. Wymaga: Ore Extraction Appliances (0).

    4.7.1.1.1. Crusher Operation (Miażdżenie). INT, STR. Wymaga: Communitors (0).
    4.7.1.1.2. Grinder Operation (Mielenie). INT, STR. Wymaga: Communitors (0).
   4.7.1.2. Hydraulic Appliances (Urządzenia hydrauliczne). INT. Wymaga: Ore Extraction Appliances (20).

    4.7.1.2.1. Natorus Operation. INT. Wymaga: Hydraulic Appliances (0).

     4.7.1.2.1.1. Greater Natorus Operation. INT. Wymaga: Natorus Operation (50).
   4.7.1.3. Mechanical Appliances (Urządzenia mechaniczne). INT, STR. Wymaga: Ore Extraction Appliances (0).

    4.7.1.3.1. Attractor Operation. INT. Wymaga: Mechanical Appliances (0).
    4.7.1.3.2. Grizzly Operation. INT, STR. Wymaga: Mechanical Appliances (0).
    4.7.1.3.3. Press Operation (Obsługa prasy). INT, STR. Wymaga: Mechanical Appliances (0).
   4.7.1.4. Thermal Appliances (Urządzenia termiczne). INT. Wymaga: Ore Extraction Appliances (0).

    4.7.1.4.1. Furnace Operation (Obsługa pieca). INT. Wymaga: Thermal Appliances (30).

     4.7.1.4.1.1. Blast Furnace Operation (Obsługa pieca hutniczego). INT. Wymaga: Furnace Operation (40).
    4.7.1.4.2. Hearth Expertise (Znajomość paleniska). INT. Wymaga: Thermal Appliances (0).
    4.7.1.4.3. Kiln Operation (Wypalanie). INT. Wymaga: Thermal Appliances (20).
  4.7.2. Alchemy Contraptions (Przyrządy alchemiczne). INT. Wymaga: Crafting Appliances (0).

   4.7.2.1. Fabricula Expertise. INT. Wymaga: Alchemy Contraptions (0).

    4.7.2.1.1. Thaurnator Operation. INT. Wymaga: Fabricula Expertise (60).
  4.7.3. Botany Appliances (Urządzenia stosowane w botanice). INT, DEX. Wymaga: Crafting Appliances (0).

   4.7.3.1. Herbologium Expertise (Zielarstwo). INT. Wymaga: Botany Appliances (0).
  4.7.4. Butchery Appliances (Urządzenia używane w rzeźnictwie). INT. Wymaga: Crafting Appliances (0).

   4.7.4.1. Butcher Workbench (Warsztat rzeźnika). INT. Wymaga: Butchery Appliances (0).

5.Movement Skills (Skille dotyczące poruszania się)

5.1. Endurance (Wytrzymałość). CON, STR. Zwiększa maksymalną Staminę od 0 do 20%.

  5.1.1. Active Regeneration (Aktywna regeneracja). CON, PSY. Zwiększa regenerację HP podczas odpoczywania od 0 do 75%. Wymaga: Endurance (0), Resting (30).
  5.1.2. Subsisting (Utrzymanie się przy życiu). CON, PSY. Zmniejsza czas pozostawania w mercy mode od 0 do 50% i zwiększa HP od 0 do 20% podczas odzyskiwania przytomności. Wymaga: Endurance (25).
  5.1.3. Passive Regeneration (Pasywna regeneracja). CON, PSY.

5.2. Riding (Jeździectwo). DEX, CON. Sprzedaje: Animala.

  5.2.1. Mounted Combat (Walka wierzchem). DEX, CON. Wiedza o walce w zwarciu z wierzchowca. Wymaga: Riding (25), Melee Combat (15).

   5.2.1.1. Mounted Charge (Szarża). DEX. Zwiększa obrażenia zadawane z wierzchowca podczas szybkiej jazdy od 0 do 50%. Wymaga: Mounted Combat (50).
  5.2.2. Mounted Archery (Łucznictwo wierzchem). DEX, PSY. Zwiększone od 0 do 50% obrażenia z łuku podczas jazdy wierzchowcem. Wymaga: Riding (35), Archery (30).
  5.2.3. Controlled Riding. CON. Zmniejsza od 0 do 35% zużycie Staminy podczas jazdy wierzchem. Wymaga: Riding (25). Sprzedaje: Animala.
  5.2.4. Swift Riding (Szybka jazda). DEX. Zwiększa prędkość jazdy od 0 do 20%. Wymaga: Riding (25). Sprzedaje Animala.

5.3. Agility (Zwinność). DEX. Zwiększa wysokość skoku o 20% i zmniejsza o 5% obrażenia wynikające z upadku z wysokości. Sprzedawca podstawowych książek: Basic Book Vendor.

  5.3.1. Breathing Technique (Technika oddychania). CON. Zmniejsza od 0 do 10% zużycie Staminy podczas sprintu niezwiązanego z walką. Wymaga: Agility (0).
  5.3.2. Footspeed (Szybkość marszu). DEX, CON. Zwiększa prędkość poruszania się niezwiązanego z walką o 10%. Wymaga: Agility (0).
  5.3.3. Jumping (Skakanie). DEX. Zwiększa wysokość skoku od 0 do 30% i zmniejsza od 0 do 5% obrażenia wynikające z upadku z wysokości. Wymaga: Agility (0).

   5.3.3.1. Landing Technique (Technika lądowania). DEX. Zmniejsza od 0 do 20% obrażenia wynikające z upadku z wysokości. Wymaga: Jumping (40).
  5.3.4. Sprinting (Szybki bieg). DEX. Zwiększa o 20% szybkość biegu podczas sprintu. Wymaga: Agility (0).

5.4. Balance (Utrzymanie równowagi). DEX, CON. Zwiększa odporność na odepchnięcie od 0 do 5%.

  5.4.1. Knockdown Resistance. DEX, CON. Zwiększa odporność na powalenie od 0 do 25%. Wymaga: Balance (0).
  5.4.2. Knockback Resistance. DEX, STR. Zwiększa odporność na odepchnięcie od 0 do 5%. Wymaga: Balance (0).