Wings

Latanie stanowi ważny element gry Aion – pomaga przemieszczać się i zbierać surowce, jest niejednokrotnie wymagane do wykonania zadań i misji oraz stanowi podstawę w czasie walk w Abyss.

Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć, zarówno weteranom jak i nowym graczom, ten aspekt gry.

e

Menu
  1. Wstęp
  2. Kontrolowanie lotu
  3. Szybowanie
  4. “Ulepszenie” latania

Wraz z dostąpieniem ascendencji na Daeva na 10 poziomie, otrzymujemy nasze pierwsze skrzydła.

W grze istnieje wiele różnych aspektów lotu, który odgrywa istotną rolę w podróży, walce, misjach, zbieractwie itd. Licznik czasu lotu ( Flight meter ) jest umieszczony w prawym dolnym rogu UI, i zawiera on wszelkie informacje na temat kontroli oraz limitów lotu.

Dostępne Niedostępne

Na początku możliwość lotu mamy wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, zwanych strefami lotu – flight zones. Informacje na temat zdolności do lotu, wyświetlone są na liczniku czasu lotu, który rozjaśni się, gdy wkroczymy w odpowiednią strefę. Lot jest ograniczony do 60 sekund, lecz wartość tą można zwiększyć poprzez różnego rodzaju zbroje, tytuły, oraz wiele innych przedmiotów.

Aby rozpocząć lot, wciskamy klawisz “Page Up” bądź ikonę licznika lotu. Jeśli właśnie latamy, ikona licznika czasu lotu będzie się świecić. Aby uzyskać informację na temat sterowania, dostępnego czasu lotu czy czasu za jaki znowu będziemy mogli użyć skrzydeł, należy najechać myszką na licznik lotu. Pojawi się wtedy odpowiednie okienko.


Po wciśnięciu przycisku “Page Up” i rozpoczęciu lotu, wysokość lotu możemy kontrolować po przez klawisze:

R – aby wznieść się w górę
F – aby opaść w dół

Tak samo jak podczas poruszania się na ziemi, kierunek poruszania się podczas lotu kontrolujemy po przez klawisze W S A D, można używać także lewego + prawego przycisku myszy, które sprawią iż postać, będzie lecieć w kierunku ruchu myszką.

Komendy Lotu:

Skrót Opis
Page Up Rozpościera skrzydła i odbija się od ziemi
Page Down Zwija skrzydła i ląduje
R Wznosi w pionie
F Zniża w pionie
ScrLk (Scroll Lock) “Blokuje” naszą wysokość lotu
Space Bar ( Spacja ) Podczas lotu, przełącza pomiędzy szybowaniem, a lotem. Jeśli aktualnie nie latamy, a ukształtowanie terenu na to pozwala, powoduje otwarcie skrzydeł i szybowanie. Uwaga: Ponowne wciśnięcie spacji podczas szybowania spowoduje zwinięcie się skrzydeł!
W,S,A,D Gdy jesteśmy w powietrzu, możemy używać klawiszy W, S, A, D, na takiej samej zasadnie jak podczas poruszania się po ziemi.
Q, E Podczas lotu powoduje przemieszczenie się poziomo w lewo lub w prawo.
Mysz Gdy jesteś w powietrzu, myszka działa na tej samej zasadzie jak podczas poruszania się na ziemi. Używanie lewego+prawego przycisku myszki powoduje, iż postać porusza się do przodu + możemy ruchem myszki sterować kierunkiem (nie trzeba używać wtedy W S A D).

Gdy jesteśmy już w locie, musimy zwracać uwagę na licznik czasu lotu, wyświetlony nad naszą głową. Zielone obramowanie miernika lotu, również służy do poinformowania nas o pozostałym czasie. Zielony pasek zacznie odliczać w dół oraz zacznie świeci na czerwono gdy, czas zacznie się kończyć. Będą pojawiały się również ostrzeżenia na ekranie oraz w oknie chatu, by wylądować w bezpiecznym miejscu.

Pasek nad postacią pokazuje pozostały czas lotu Licznik lotu

Gdy czas lotu się skończy, a my nie wylądujemy, zaczniemy wówczas spadać i przy zetknięciu z ziemią możemy odnieść pewne obrażenia, lub nawet zginąć. Podczas lotu, na mini-mapie pojawi się ikona skrzydeł w kolorze niebieskim bądź czerwonym, w zależności od wysokości na jakiej się znajdujemy.

mini-map glide imagemini-map flight imageNiebieskie skrzydła oznaczają, iż znajdujemy się na bezpiecznej wysokości, a upadek może spowodować pewne obrażenia. Czerwone skrzydła natomiast informują nas o tym, że jesteśmy wystarczająco wysoko aby upadek spowodował śmierć.

Latanie jest możliwe jedynie w wyznaczonych do tego miejscach – strefach lotu, jednakże szybować można od chwili otrzymania pierwszych skrzydeł. Aby szybować wystarczy wznieść się i otworzyć skrzydła. Pierwszymi lokacjami z dostępem do stref lotu są: Verteron dla Elyos oraz Altgard dla Asmodian.


glideMożliwość szybowania jest zależna od pędu, dlatego im wyżej jesteś tym dalej będziesz w stanie polecieć. Szybowanie jest to swobodne opadanie i nie ma możliwości wzniesienia się w górę tak jak to było w przypadku lotu, jednakże natrafiając na odpowiedni wir powietrza, automatycznie, lecz nie znacznie wzbijemy się w górę.

Kiedy jesteśmy w powietrzu, wciśnięcie spacji spowoduje otwarcie skrzydeł i rozpoczęcie szybowania, ponowne naciśnięcie spacji spowoduje zwinięcie się skrzydeł. Prędkość kontrolowana jest po przez nachylenie do przodu – (W) oraz do tyłu – (S). Mysz natomiast może posłużyć do kontrolowania kierunku lotu. Eksperymentując z różnymi kombinacjami klawiszowymi, znajdź ten najwygodniejszy dla siebie.

Pasek wskaźnika czasu lotu nad głową, podczas szybowania jest koloru żółtego, w przeciwieństwie do koloru zielonego podczas lotu. Również podczas szybowania należy zwracać uwagę na wkaznik długości lotu, tbc…


Tak jak każda nowa umiejętność, tak i latanie wymaga czasu by nabrać wprawy w jego używaniu.

Jest kilka różnorodnych sposobów na “ulepszenie” latania – czy to przedłużenie czasu lotu, czy zwiększenie prędkości. Każda postać po pierwszym rozwinięciu skrzydeł, może latać tylko 6o sekund, lecz dzięki różnym akcesoriom, zbrojom oraz nowym lepszym skrzydłom można ten czas wydłużyć do nawet do kilku minut. Niestety, jak szybko się okaże takie ulepszenia chodź bardzo pożądane, mogą być także kosztowne.

Na 10 i 25 levelu (kiedy to wysyłani jesteśmy do Abyss) dostępnych jest szereg misji i zadań powiązanych z lataniem. Jako nagrodę za nie otrzymuje się manastony oraz skille poprawiające latanie. Także niektóre tytuły oraz scrolle i potiony wpływają na szybkość i długość lotu.

[już niedługo więcej o tym jak polepszyć latanie 🙂 – przypis autora]

Źródło oryginalne poradnika: Flight na NA PowerWiki.