W patchu 2.0 dodano nowe receptury na potężne bronie, które będzie można wytwarzać przy pomocy Alchemii, Handicraftingu i Weaponsmithingu. Dla poziomu Expert (do 449 pkt.) dodano Heroic broń z możliwością critnięcia na Fabled – sprawdź listę receptur ; a na poziom Master (do 559 pkt.) dodano Fabled broń z możliwością critnięcia na Eternal – sprawdź listę receptur Alchemia / Handicrafting / Weaponsmithing. Bronie te posiadają unikalny wygląd.

continue reading…