Modeli tych nie można użyć do remodelowania, jako że jedyne itemy o takim wyglądzie są itemami z ograniczonym czasie istnienia (tj. potem znikają). Można je “wynająć” za tokeny / kinah. Nie można ich farbować.

These models can’t be use to remodelling, because only items with this skin are the ones with time limit (they will disappear after end of the time limit). These items can be “rent” by tokens / kinah. Cannot be dyed.

(Many thanks to Bikini for screenshots 🙂 )

Rental Model:

  • Rental NPC: Illusory (Asmo) / Chronal (Elyos) – lvl 25
  • Rental NPC: Spiritual (Asmo) / Abstract (Elyos) – lvl 35
  • Rental NPC: Ebbing (Asmo) / Chimerical (Elyos) – lvl 45
  • Radiant / Progress Tokens: Surreal / of Dreams – lvl 30
  • Radiant / Progress Tokens: Delirium / Empemeral – lvl 40
  • Radiant / Progress Tokens: Fugue / Transient – lvl 50
Cloth
Female Male

Leather
Female Male

Chain
Female Male

Plate
Female Male

Powrót / Return


Images made by Daeva’s Report and Bikini.
© NCSoft