W Aion 3.5 dodano nową serię itemów nazwaną “Pure Lilies”. Przedmioty te przeznaczone są głównie do remodelingu (jako że nie posiadają żadnych bądź bardzo słabe statystyki). Kiedy wioska gracza “urośnie” do odpowiedniego poziomu, możliwym będzie kupienie od sprzedawców specjalnego questblooma który nagdadza gracza właśnie itemami z tej serii.

dagger / sword / greatsword / polearm

staff / mace / spellbook / orb

shield / bow

Cloth armor

Leather armor

Chain armor

Plate armor

Dziękujemy Aksi z Oficjalnego Rosyjskiego forum Aiona za zdjęcia 🙂


Źródło: Pure lilie series na Korean PowerBook.