w NA/EU Patch 2.5 coraz bliżej, Koreańscy gracze cięszą się już patchem 2.6, a NCSoft Korea nie próżnuje i w dniu dzisiejszym wypuszcza patcha z poprawkami odnoszącymi się do obu wyżej wymienionych updatów.

1. Zmieniono trudność “end-gamowych” instancji:

 • Beshmundir Temple – Stormwing
  Zmniejszono trudność walki oraz zmniejszono damage zadawany przez skille bossa.

  Damage przed zmianą Damage po zmianie
 • Empyrean Crucible
  W stage’ch 7 – 10 pojawiające się moby, będą miały mniej HP oraz będą zadawać mniejszy damage.
 • Dark Poeta
  Zmniejszono trudność walk oraz damage zadawany przez skille bossów z S- i A-grade. Ponad to zmniejszono ilość punktów potrzebnych do odblokowania danego grade’a.

  Grade Obecnie Po zmianach
  S 19,643 17,817
  A 17,046 15,219
  B 13,055 10,913
  C 9334 6656

2. System auto-wyszukiwania party:
Zwiększono wartość buff’u “Pledge of Victory” który gracze otrzymują wchodząc do instancji z grupą uformowaną przez auto-party system.

Przed zmianą

Po zmianie

NTC Atk +20, MB +105, HP +520, healing +30
FT Atk +20, MB +115, HP +600, healing +30
SR, Draupnir, DP, Udas, Crucible Atk +25, MB +125, HP +680, healing +50

3. AP Kalkulator
Jeśli gracz uruchomi AP Kalkulator posiadając w inventory AP przedmioty, to automatycznie Kalkulator wyświetli i przeliczy wartość AP dla tych przedmiotów.


Źródło: Update 18th May 2011 na Korean PowerWiki.