Któż z nas nie “farmił” Fire Temple czy Steek Rake, dla wyczekiwanego złotego lootu i nigdy się go nie doczekał? Problem ten zostanie “naprawiony” wraz z najnowszym patchem 2.6, w którym to do tych dwóch instancji (Fire Temple i Steel Rake) zostanie dodany nowy system zdobywania przedmiotów z bossów.

[English version]

Jak już zostało to wyjaśnione, złote itemy z loot table niektórych bossów w Fire Temple i Steel Rake zostaną zastąpione skrzynką, którą należy wyrollować tak jak zwykły przedmiot, a która po otwarciu zawierać będzie randomowo złoty przedmiot dopasowany typem konkretnie pod klasę postaci, która skrzynkę otrzymała i otworzyła.

Bossy, których obejmie nowy system (poniższe przedmioty zostaną zastąpione wspólną skrzynką):

Fire Temple

Boss Vile Judge Kromede
Kromede the Corrupt
Black Smoke Asparn Lava Gatneri
Loot Kromede’s Sword
Kromede’s Tome
Kromede’s Jewel
Kromede’s Greatsword
Kromede’s Dagger
Kromede’s Longbow
Kromede’s Warhammer
Kromede’s Staff
Kromede’s Spear
White Flame Sword
White Flame Dagger
White Flame Tome
White Flame Jewel
White Flame Greatsword
White Flame Longbow
White Flame Warhammer
White Flame Staff
White Flame Spear
White Flame Sword
White Flame Dagger
White Flame Tome
White Flame Jewel
White Flame Greatsword
White Flame Longbow
White Flame Warhammer
White Flame Staff
White Flame Spear

Steel Rake

Boss Golden Eye Mantutu Chief Gunner Koakoa Engineer Lahulahu Brass-Eye Grogget
Loot Steel Beard Pirate’s Leggings
Steel Beard Pirate’s Breeches
Steel Beard Pirate’s Chausses
Steel Beard Pirate’s Greaves
Steel Beard Pirate’s Shoes
Steel Beard Pirate’s Boots
Steel Beard Pirate’s Brogans
Steel Beard Pirate’s Sabatons
Steel Beard Pirate’s Tunic
Steel Beard Pirate’s Jerkin
Steel Beard Pirate’s Hauberk
Steel Beard Pirate’s Breastplate
Grogget’s Longbow
Grogget’s Staff
Grogget’s Spear
Grogget’s Greatsword
Grogget’s Tome
Grogget’s Jewel
Grogget’s Dagger
Grogget’s Warhammer
Grogget’s Sword

Skrzynki z brońmy , zawierać będą losowo jedną broń z całej palety broni jakimi dana klasa może się posługiwać (np. skrzynka wyrollowana przez Spiritmastera zawierać może Orb albo Skillbook, przez Clerica Warhammer, Staff bądź tarczę itp.).

Kilka uwag:

  • Skrzynka z lootem ma ograniczony czas w jakim może być przekazana innej osobie z grupy, która danego bossa zabiła.
  • Fabled item wyciągnięty ze skrzynki, nie podlega opcji trade i jest BOP.


Źródło: Bundled chests na Korean PowerBook.