W najnowszym patchu 2.5 dodano nowy system wzmacniania broni oraz armorów zwany “Divinity Endowment” (“Boskie Wyposażenie”). Po aktywacji nowy enchant zwiększać będzie m.in. zadawany damage przez naszą broń czy też atrybuty obronne naszej zbroi.


1. Informacje ogólne

  • Nowy system enchantowania może być użyty tylko na niektórych przedmiotach. Oferowane są dwa poziomy enchantingu i niektóre obecne przedmioty mogą być zenchantowane tylko do poziomu 1. Dodano jednak nowe przedmioty, które można zenchantować do poziomu 2 (większość fabled i eternalnych przedmiotów z Academy Bootcamp).
  • Jeśli broń, zenchantowana na “Divinity Endowment” zostanie użyty do Armsfusion (łączenia broni), wtedy ostateczna broń także będzie posiadała efekt “Divinity Endowment”.
  • Jako “Boski Ekwipunek” przedmiot zostanie “nasycony” efektem, który daje różne bonusy po tym jak zostanie aktywowany m.in. zwiększa obrażania per hit zadawane przez broń, zwiększa critical ressitance dla armorów.
  • Efekt nowego enchantu jest zużywany w czasie walki (attack, defense i skill use). Ogólne ataki i obrona zużywają małą ilość efektu “Divinity Endowment”. Bardziej potężne skille będą zużywać za to większą ilość efektu.
  • Po zużyciu całego efektu “Divinity Endowment” można go naładować po raz kolejny.

2. Jak zenchantować przedmiot na “Divinity Endowment”
Istnieją dwa sposoby na zenchantowanie przedmiotu by stał się “Boskim Wyposażeniem” – można tego dokonać poprzez rozmowę z odpowiednim NPC bądź przy użyciu odpowiedniego itemu.

  • Nowi NPC zostali umieszczeni w stolicy każdej rasy, w Reshancie koło obelisku każdej rasy, koło obelisków w Balaurei oraz w Academy Bootcamp.
  • Przedmioty pozwalające na enchantowanie do “Divinity Endowment” sprzedawane są przez general vendorów. Pierwszy z nich (zielony) kosztować będzie ok. 900k kinah, a drugi / lepszy (niebieski) ok. 3,6kk kinah

  • Cena zenchantowania przedmiotu do “divinity endowment”, wzrastać będzie wraz z poziomem nowego enchantu, poziomem i jakością przedmiotu oraz jeśli broń jest połączona.

Źródło: Divinity Endowment na Korean PowerWiki oraz Patch Notes 2.5.