W najnowszym patchu 2.5 zostaną dodaną dwie nowe instancje – Academy Bootcamp oraz Araka. Tym razem postaramy się przybliżyć Wam trochę bliżej pierwszą z nich Academy Bootcamp.


[UWAGA! Poniższe informację są tylko próbą ogólnego przybliżenia graczom funkcjonowania tej instancji, tak więc poniższy tekst jest niepełny i może zawierać pewne błędy! – przypis autora]

1. Podstawowe informacje:

 • By wejść do instancji nie potrzebny jest żaden pre-quest, wszyscy gracze powyżej 50 poziomu mogą wejść.
 • Instancja przeznaczona jest dla grup 6 osobowych.
 • Poprzez teleport w Sanctum i Pandaemonium można wejść do Kaisinel Academy i Marchutan Academy, a stamtąd do Academy Bootcamp. Także w Inggison oraz Gelkmaros, można wejść do Academy Bootcamp przy pomocy NPC.
 • Cooldown na instancję wynosi 22 godziny.

2. Zadania
W instancji wykonuje się chain quest, który polega na tym by przeżyć coraz to dłuższy czas na arenie (w pierwszym queście mamy przetrwać do 3 stage, w następnych do 5, 7, 9, 10 itp.). Za każdy quest dostaje się w nagrodę tytuły oraz pewną ilość Academy Insignia.

3. Rozgrywka

 • Academy Bootcamp jest nowym typem instancji, w której gracze pokonują falę za falą coraz to nowych silniejszych przeciwników. Zadaniem graczy jest przeżyć jak najdłuższej i pokonać wszystkich wrogów.
 • Instancja składa się z 10 stagów, po 5 fale każdy, z każdą falą pojawiają się mocniejsze potwory.
 • Poza areną (ale nadal w obrębie Bootcamp instance) znajduje się “poczekalnia”, w którym czekają Deavy po śmierci.
 • Deavy, którzy wejdą przed rozpoczęciem treningu zostaną przeniesieni na arenę, a później przybyli pojawią się w “poczekalni”.
 • Deavy w poczekalni mogą wejść na arenę przy pomocy “Consolidation Ticket”, które dostaje się w czasie treningu.
 • “Consolidation Ticket” może być przekazany innym, lecz zniknie jeśli opuści się instancję, wyloguje się z postaci bądź wyjdzie z gry.
 • Wszyscy członkowie drużyny otrzymują tą samą liczbę punków za pokonanie potworów, niezależnie ile zadali damagu.
 • Fala jest ukończona, jeśli wszystkie potwory zostaną pokonane. By przejść do następnego etapu należy porozmawiać z odpowiednim NPC na środku areny.
 • Trening zakończy się jeśli wszystkie postacie na arenie zostaną pokonane, bądź wszystkie etapy zostaną ukończone. Jako nagrodę otrzymuje się “Academy Insignia” w zależności od ostatecznego wyniku punktowego.
 • Gracze mogą zakończyć trening i wyjść z instancji przy użyciu “Stop Training” zlokalizowanego w górnym prawym rogu ekranu.
 • Niektóre skille nie mogą być używane w instancji.

4. Nagrody
Za wykonanie questów oraz w zależności od uzyskanego wyniku na arenie, gracze nagradzani są “Academy Insignia”. Można za nie kupić bronie / zbroje / akcesoria o jakości eternal / fabled / heroic oraz kostiumy i consumables. “Ceny” za te przedmioty nie są jednak małe, za eternalową broń będziemy musieli zapłacić 77 tysięcy Academy Insigniów! Jakkolwiek, nie wiemy jeszcze ile średnio otrzymuje się insygniów za jeden run, na pewno zdobycie takiej ilości nie będzie łatwe!

5. Etapy
By nie psuć Wam niespodzianki, nie postaramy się nie opisywać za bardzo bossów których spotkacie na swojej drodze, dlatego też nie zamieściliśmy zdjęć nowych bossów [tak dodano nowych do tej pory nieznanych! – przypis Autora]
Tak jak było powiedziane wcześniej rozgrywka dzieli się na 10 stagów, a te z kolei na 5 etapów. Pod koniec każdego stage’a pojawia się boss, którego trzeba pokonać. By rozpocząć kolejny stage należy porozmazywać z instruktorem, który pojawi się na arenie po zakończeniu danego stage’a.

 • Stage 1

 • Stage 2

 • Stage 3

 • Stage 4

 • Stage 5

 • Stage 6

 • Stage 7

 • Stage 8 (nowy boss!)
 • Stage 9 (nowy boss!)

 • Stage 10 (nowy boss!)


Źródło: Academy Bootcamp na Korean PowerWiki.