Poniżej przedstawiamy zestawienie opłacalnych do “farmienia” miejsc z podziałem ze względu na level. Zdajemy sobie sprawę, iż lista na jest niepełna, gdyż miała stanowić tylko ogólną wskazówkę, gdzie na danym levelu warto się wybrać – to, jaką “ścieżką” podążać będzie dany gracz zależy od jego upodobań oraz stylu gry.

Zobacz także: Gdzie levelować – Elyosi.


Level 20-25
Kraina Lokacja Typ Opis
Morheim Morheim Snow Field
Patamor Ridge Path
Solo 21-23 level, moby szybko padają
Brusthonin Settlers Campsite Solo 21-25 level, powtarzalne questy
Morheim Taran’s Cavern Party 23-25 level, 2-3 osoby, dropy z named mobów

Level 26-30
Kraina Lokacja Typ Opis
Instancja (Abyss) Nochsana Training Camp Party 25-28 level, pełne party, drop z bossów
Morheim Ice Claw Village Party 27-30 level, drop z named mobów + questy
Lower Abyss Steel’s Tomb Solo 25-28 level, możliwość zdobywania AP
Lower Abyss Sulfur Tree Island Solo 28-33 level, możliwość zdobywania AP oraz materiałów crafterskich

Level 31-35
Kraina Lokacja Typ Opis
Upper Abyss Sword Island Solo 28-33 level, możliwość zdobywania AP oraz materiałów crafterskich
Morheim Red Lava Cliff Solo 30-33 level, szybkie zabijanie mobów
Instancja (Morheim) Fire Temple Party 31-38 level, możliwość zdobycia broni Kromede’s i akcesorii
Instancje (Lower Abyss) Instancje w fortecach Party 31-35 level, 4-6 osób, możliwość zdobywania dużej ilości exp i AP

Level 36-40
Kraina Lokacja Typ Opis
Morheim Mist Mane Village Party 36-40 level, 4-6 osób, questy + możliwość zbierania Mist Mane Mau Hair
Morheim Lepharist Citadel i okolice Solo / Party 36-40 level, można polować albo solo albo w party, możliwość zbierania Lepharist Written Oath

Level 41-45
Kraina Lokacja Typ Opis
Beluslan Hoarfrost Fortress Solo 41-45 level, możliwość zbierania materiałów crafterskich
Beluslan Hoarfrost Outpost Party 41-45 level, możliwość zbierania materiałów crafterskich
Instancja (Beluslan) Alquimia Stronghold Party 41-45 level, drop klasowych skill booków na 42 lvl
Instancja (Pandaemonium) Middle Steel Rake Party 41-45 level, drop setowych itemów z bossów
Instancja (Upper Abyss) Instancje w fortecach Party 41-45 level, 4-6 osób, możliwość zdobywania dużej ilości exp i AP

Level 46-50
Kraina Lokacja Typ Opis
Instancja (Beluslan) Draupnir Cave Party 45-50 level, drop itemów setowych z bossów
Instancja (Pandaemonium) Upper i Lower Steel Rake Party 45-50 level, drop itemów setowych z bossów
Brusthonin The Legend Shire Solo 45-50 level, coin quest
Instancja (Brusthonin) Adma Stronghold Party 45-50 level, drop itemów setowych z bossów

Źródło: Asmodian Leveling Guide na Korean PowerWiki.