Tarcza jest jedną z najbardziej widocznych w czasie walki części naszej zbroi, jej zadaniem jest chronić nas, ale cóż to przeszkadza, by przy okazji wyglądała groźnie bądź jeśli wolimy majestatycznie? Dlatego też, przedstawiamy Wam koleją część zestawień modeli przedmiotów w Aionie – tym razem opracowaliśmy tarcze.

Zostały one podzielone wg. dostępnych z Armorsmithingu, następnie dodano kolejne przykładowe przedmioty dla danego skina (z dropu, craftingu czy od vendora). Lista może być niepełna, brak w zestawieniu tarcz Daevanion, tarcz za Abyss Points, z balaurowych receptur crafterskich czy z wysoko levelowych instancji.

UWAGA! Wygląd tarcz jest taki sam dla obu frakcji!

Wygląd Przykładowe przedmioty
 • Drop: Plainsman’s / of the Prairie – lvl 3
 • NPC: Mercenary / Raider’s – lvl 3
 • Drop: Fiendish / Ranger’s – lvl 4
 • Drop: Canyon / of the Lake – lvl 7
 • NPC: Akarios / Aldelle – lvl 7
 • Craft: Steel – lvl 15
 • Drop: Hill / Plateau – lvl 17
 • NPC: Verteron / Altgard – lvl 18
 • Craft: Noble Steel – lvl 15
 • Drop: Wind Breeze / Black Claw – lvl 19
 • Craft: Durable Steel – lvl 20
 • Drop: Desolation / Tundra – lvl 22
 • NPC: Cultivator’s / Looter’s – lvl 23
 • Drop: Soul – lvl 24
 • Craft: Noble Durable Steel – lvl 20
 • Drop: Infamous / Wanderer’s – lvl 24
 • Craft: Titanium – lvl 25
 • Drop: Patriot’s / Freezing – lvl 27
 • NPC: Eltnen / Morheim – lvl 28
 • Drop: Divisive – lvl 29
 • Craft: Noble Titanium – lvl 25
 • Craft: Worthy Titanium – lvl 25
 • Drop: Wraith’s – lvl 27
 • Drop: Mirage / Beast’s – lvl 29
 • Craft: Worthy Noble Titanium – lvl 25
 • Drop: Life / Fate – lvl 25
 • Drop: of Nochsana Training Camp Chief – lvl 25
 • Drop: Blood Seeking – lvl 28
 • Drop: Dauntless Spirit / Impenetrable Defense – lvl 25
 • Craft: Durable Titanium – lvl 30
 • Drop: Swampy – lvl 32
 • Drop: Explorer’s / Invader’s – lvl 33
 • Drop: Immemorial – lvl 34
 • Craft: Noble Durable Titanium – lvl 30
 • Craft: Worthy Durable Titanium – lvl 30
 • Drop: Reddened – lvl 32
 • Drop: Altar / Offering – lvl 34
 • Craft: Worthy Noble Durable Titanium – lvl 30
 • Drop: Fantastic / Wisdom – lvl 30
 • Drop: Rain – lvl 33
 • Craft: Adamantium – lvl 35
 • Drop: Jungle / Barrens – lvl 37
 • NPC: Heiron / Beluslan – lvl 38
 • Drop: Nebulous – lvl 39
 • Craft: Noble Adamantium – lvl 35
 • Craft: Worthy Adamantium
 • Drop: Buried – lvl 37
 • Drop: Demise / Corrupting – lvl 39
 • Craft: Worthy Noble Adamantium – lvl 35
 • Craft: Expert Adamantium – lvl 35
 • Drop: Freedom / Death- lvl 35
 • Drop: Penteros’s / Hirmilden’s – lvl 39
  Uwaga! Tarcza się świeci 🙂

 • Craft: Expert Noble Adamantium – lvl 35
 • Craft: Durable Adamantium – lvl 40
 • Drop: Ruin – lvl 42
 • Drop: Battle / Vengeance – lvl 43
 • Drop: Dimensional – lvl 44
 • Craft: Noble Durable Adamantium – lvl 40
 • Craft: Worthy Durable Adamantium – lvl 40
 • Drop: Odious – lvl 43
 • Craft: Ancient / Otherworldly – lvl 44
 • Craft: Worthy Noble Durable Adamantium – lvl 40
 • Craft: Expert Durable Adamantium – lvl 40
 • Drop: Justice / Destructive – lvl 40
 • Drop: Grengamam’s / Skiron’s – lvl 44
 • Drop: Geschphalt’s Shield – lvl 40
 • Craft: Orichalcum – lvl 45
 • Drop: Storm / Blizzard – lvl 47
 • Craft: Durable Orichalcum – lvl 50
 • Craft: Noble Orichalcum – lvl 45
 • Craft: Worthy Orichalcum – lvl 45
 • Craft: Noble Durable Orichalcum – lvl 50
 • Craft: Noble Worthy Orichalcum – lvl 50
 • Drop: Alquimia Lepharist – lvl 47
 • Drop: Comet – lvl 47
 • Drop: Sunset / Dusky – lvl 49
 • Craft: Worthy Noble Orichalcum – lvl 45
 • Craft: Worthy Noble Durable Orichalcum – lvl 50
 • Drop: Luminary / Nachal’s – lvl 45
 • Drop: Ancient Hero’s – lvl 48
 • Drop: Time / Void – lvl 50
  Uwaga! Tarcza się świeci 🙂

 • Craft: Expert Noble Durable Adamantium – lvl 40
 • Craft: Expert Noble Orichalcum – lvl 45
 • Craft: Expert Noble Durable Orichalcum – lvl 50

Źródło zdjęć: Korean PowerWiki, źródło nazw itemów: AionDatabase oraz AionArmory.