W ostatnim październikowym liście do społeczności Aiona, NC Soft ujawnił kilka zmian, nad którymi obecnie pracuje. Dziś ogłoszono, że zmiany są w fazie testów i jeśli wszystko zakończy się pozytywnie zostaną one wprowadzone w niedalekiej przyszłości na live serwery. Na oficjalnej stronie można przeczytać szczegółowe informację na temat proponowanych / testowanych zmian. Oczywiście propozycje te mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzanych testów.

Do proponowanych zmian należą:

[NPC]
1. Dodano nową funkcję zapobiegającą nienaturalnym zachowaniom gry, będących wynikiem przebywania w specyficznych obszarach znajdujących się w instancjach
– Kiedy np. gracz przemieści się do miejsca, gdzie potwór nie mógł za nim podążyć, potwór teraz prawidłowo będzie kontynuował atak skierowany przeciwko graczowi (jednym słowem koniec ze stawaniem na kamieniu ;P – przypis tłum.).

2. Nie otrzymasz nagrody za pokonanie “Boss-a” wykorzystując do tego NPC (Koniec z Kitem bossów do lokacji, gdzie mogą je zabić NPC – przypis tłum.).

3. Przydzielono dodatkowych strażników NPC w wioskach na terenie Elysei i Asmodei (tabelka poniżej), którzy wykrywają “ukrycie”, aby lepiej chronić sprzymierzeńców

Region Wioski
Heiron Paserta Village, Juprosine Village
Beluslan Besfer Refugee Village, Red Mane Cave Village

4.Zwiększono pole widzenia i zdolność wykrywania “ukrycia” u Mau Warriors i Mau Hunters – Strażnikom NPC przydzielenym do Silver Mane Village w Morheim.

5. Zmieniono nazwy strażników w pobliżu wejścia do Dredgion w odpowiadającym im regionach Elysei i Asmodai.
– Zmieniono nazwy strażników w przebywających Termion Bind Point z “Teminon Special Guard” na “Garrison Senior Soldier”.
– Zmieniono nazwy strażników w przebywających Primum Bind Point z “Primum Special Guard” na “Garrison Senior Soldier”.

6. Poprawiono błąd pisowni w dialogu NPC Stigma Master Nobus w Teminon Fortress.

[Instancje]
1. Zwiększono prawdopodobieństwo na uzyskanie Klasowej Stygmy z pokonanego Bosa Raged Judge Kromede w Fire Temple.

2. Zmieniono szanse wypadnięcia klasowej książki ze skilem w Instancjach Aetherogenetics Lab i Alquimia Research Center.
– Nieznacznie zwiększono szanse wypadnięcia przedmiotu ze potworów znajdujących się w Instancjach.
– Znacząco zwiększono szanse na wypadnięcie przedmiotów z końcowych bossów w Instancjach.

3. Zmieniono prędkość poruszana się niektórych bossów w instancji Dark Poeta:
– Zwiększono prędkość poruszania się Boss-a NPC Vengeful Spirit of Forest Protector Noah.
– Zwiększono prędkość poruszania się Boss-a NPC Vengeful Spirit of Elim Elder.
– Zwiększono prędkość poruszania się Boss-a NPC Spaller Insect Echtra.

4. Obniżono stopień trudności walki z ostatnim Bossem NPC Steel Rake Hutkin, znajdującym się w instancji Steel Rake.
– Wydłużono cykl czasu przywoływania sług przez Bossa.
– Obniżono poziom i statystyki w/w sług.

5. Zmieniono komunikat systemowy, który wyświetlał się gdy jednostka dostarczania żywności/wody wewnątrz “Sejfu Hutkin-a” w instancji Steel Rake ulegała usterce podczas uruchamiania.
– System wyświetla komunikat, “It will be difficult to do this alone. I need one more person to help me push it!”, kiedy postać próbuje uruchomić jednostkę dostarczania żywności/wody samodzielnie.

[Przedmioty]
1.Zmieniono statystyki na niektórych przedmiotach:

Nazwa Przedmiotu Przed zmianą Po zmianie
Cloth Shoes of Steel Beard Pirates HP +145
MP +346
Magical Resistance +17
Magic Boosting Power +24
Concentration +8
HP +162
MP +346
Magical Resistance +17
Movement Speed +22%
Concentration +8
Leather Shoes of Steel Beard Pirates HP +145
Physical Defense +31
Magical Resistance +17
HP +162
Physical Defense +31
Movement Speed +22%
Chain Boots of Steel Beard Pirates HP +145
Magic Boosting Power +24
Parry +37
Concentration +8
HP +162
Magic Boosting Power +24
Movement Speed +22%
Concentration +8
Plate Boots of Steel Beard Pirates HP +145
Magical Resistance +17
Physical Defense +31
HP +162
Magical Resistance +17
Movement Speed +22%

2. Zmieniono bonusowe efekty wytwarzane przez posiadanie kompletu przedmiotów z danego zestawu:

Nazwa zestawu przedmiotów Przed zmianą Po zmianie
Cloth Set of Steel Beard Pirates Magical Resistance +60
Movement Speed +22%
Magical Resistance +60
Magic Boosting Power +48
Leather Set of Steel Beard Pirates Evasion +65
Movement Speed +22%
Evasion +65
Physical Critical Hit +48
Chain Set of Steel Beard Pirates Physical Defense +110
Movement Speed +22%
Physical Defense +110
Magical Accuracy +34
Plate Set of Steel Beard Pirates Parry +130
Movement Speed +22%
Parry +130
Attack +10

3. Zmieniono właściwości niektórych przedmiotów:

Nazwa przedmiotu Przed zmianą Po zmianie
Miragent Weapon/Armor Zniszczalna*
Rozbijalna**
Niemożna sprzedać przedmiotu u NPC
Niezniszczalna*
Nierozbijalna**
Można sprzedać przedmiot u NPC
Fenril Weapon/Armor Zniszczalna*
Rozbijalna**
Niemożna sprzedać przedmiotu u NPC
Niezniszczalna*
Nierozbijalna**
Można sprzedać przedmiot u NPC
Elemental Stone of Revival Nie może być przechowywany w magazynie konta
Nie może być przechowywany w magazynie Legionu
Może być przechowywany w magazynie konta
Może być przechowywany w magazynie Legionu
Wandering Soul’s Garnet Earrings Niemożna sprzedać przedmiotu u NPC Można sprzedać przedmiot u NPC

* – Przedmiot można lub nie można “wyrzucić” z plecaka
** – Przedmiot można lub nie można “rozłożyć” na Enchantment Stones do rozszerzania właściwości broni/zbroi

4. Rozwiązano problem niewidoczności efektu działania broni Miragent’s Jewel/Fenril’s Jewel.

5. Nieznacznie zwiększono uzyskiwanie doświadczenia ze zbierania/wytwarzania.
– Poziom umiejętności zwiększa się w takim samym tempie jak poprzednio.

6. Dodano opis “A hidden effect(s) is activated when you equip the complete set” (“Ukryty efekt zestawu jest aktywny po założeniu całego zestawu”) na dole okienka podpowiedzi przedmiotu, który posiada ukryty efekt całego zestawu.

7. Maksymalna ilość Orderów Zasługi, która może znajdować się w jednym polu plecaka została ustawiona na 1000.

8. Poprawiono błąd pisowni wyświetlanych opisów podpowiedzi niektórych przedmiotów.

[Zadania]
1. Nowe powtarzalne zadania zostały dodane jako suplement trudności przy zadaniach na 50 poziomie ‘Craft Skills Test’ (“Teście umiejętności Rzemieślniczych”) u Elyosów i ‘Proving the Proficiency of Crafting Skill’ (“Udowodnienie sprawności w umiejętnościach rzemieślniczych”) u Asmodian
– Możesz uzyskać “Boiling Balaur Blood Stain” (materiał rzemieślniczy potrzebny do ukończenia zadnia “Daevanion”) jako nagrodę za skończenie powtarzalnego zadania.
– Elyosi uzyskują nowe powtarzalne zadanie w Sanctum a Asmodianie mogą otrzymać swoje w Pandaemonium.

Rasa Nazwa zadania Wymagany przedmiot Nagroda
Elyos Koruchinerk’s Offer 5 Hearts of Magic 100 Boiling Balaur Blood Stains
Asmodian Muorinerk’s Offer 5 Hearts of Magic 100 Boiling Balaur Blood Stains

2. Zwiększono ilość doświadczenia dla niektórych zadań.
– Te zmiany uwzględniają zadania w regionie Elyosów w Eltnen, Theobomos i Intergikah oraz w regionie Asmodian w Morheim, Brusthonin i Beluslan, jak i również w zadaniach w regionie Reshanta.

3. Zwiększono ilość Kinach i przedmiotów w nagrodach za niektóre zadania.
– Te zmiany uwzględniają zadania po stronie Elyos/Asmodian, w których zalecany jest poziom 20 lub wyższy.

4. Zwiększono szanse na uzyskanie Orderów Zasługi za zasługi jako nagrodę z powtarzalnych zadań dla [Elyos/Asmodian] które wymagają pokonanie Elitarnych strażników w warstwie górnej Reshanty
Poniższa lista zadań obejmuje tą zmianę:

Elyos Asmodian
[Group] Assault Roah Elites [Group] Attack Roah Elites
[Group] Assault Kysis Elites [Group] Attack Kysis Elites
[Group] Assault Miren Elites [Group] Attack Miren Elites
[Group] Assault Asteria Elites [Group] Attack Asteria Elites
[Group] Assault Krotan Elites [Group] Attack Krotan Elites

5. Zwiększono szanse na wypadnięcie przedmiotu do powtarzalnego zadania dla [Elyos/Asmodian] wewnątrz instancu Steel Rake.
Poniższa lista zadań obejmuje tą zmianę:

Elyos Asmodian
[Group] Shulack Pirate’s Hairpin [Group] Hat of the Steel Beard Pirates
[Group] The Pirates’ Pouch [Group] Trade Ledgers of the Black Cloud Traders
[Group] For the Leader [Group] A Present for Father

6. Poprawiono błąd pisowni w opisie przedmiotów nagród i dialogach NPC dla niektórych zadań.

[Abyss]
1. Od tej chwili otrzymujesz “Ordery Zasługi” jako nagrodę za pomyślną obronę twierdzy, którą kontroluje twój legion.
– Złote i Srebrne “Ordery Zasługi” są przyznawane jako nagrody.
– Ilość Orderów Zasługi jakie otrzymasz wzrasta wraz z przechodzeniem z dolnej do górnej warstwy do najgłębszej warstwy (Dolne Abyss>Górne Abyss>Abyss CORE).

Ilość i Rodzaj Orderów Zasługi:

Nazwa Fortecy Złote Ordery Zasługi Srebrne Ordery Zasługi
Sulfur Fortress 20 60
Siel West Fortress 20 60
Siel East Fortress 20 60
Roah Fortress 50 70
Asteria Fortress 50 70
Miren Fortress 70 90
Krotan Fortress 70 90
Kysis Fortress 70 90
Divine Fortress 150 150

– Ordery Zasługi przyznane jako nagrody są dostarczanie do skrzynki pocztowej Brigade General Legionu, który zajmuje daną fortece.

2. Wydłużono czas jaki potrzebuje “Guardian Deity General”, aby pojawić się po tym jak forteca wejdzie w status “zdobywalnej”.

[Umiejętności]
1. Zwiększono ilość “enmity” dodawanej przez umiejętność Templar-a “Incite Rage”.

2. Zmieniono opóźnienie przed kolejnym użyciem dla umiejętności Assassina “Contract of Evasion” z 30 do 1 min.

3. Zwiększono ilość obrażeń zadawanych przez umiejętność Assassina “Counterattack”.

4. Zwiększono ilość obrażeń zadawanych przez umiejętność Assassina “Apply Poison”.

5. Zwiększono ilość “enmity” zmniejszanej przez umiejętność Assassina “Calming Whisper”.

6. Zmniejszono koszt MP w umiejętności Sorcerera “Flame Harpoon”.

7. Zwiększono ilość obrażeń zadawanych przez umiejętność Clerica “Thunderbolts”.

8. Rozwiązano błąd, gdy umiejętność Clerica “Ripple of Purification” pokazywała niewłaściwy czas przed możliwością kolejnego użycia.

9. Rozwiązano problem z usuwaniem “nienaturalnego stanu umysłowego” przez umiejętność Clerica “Splendor of Purification”.

10. Rozwiązano problem modyfikacji odległości umiejętności nakazujących Spiritmastera w PVP.

[Postacie]
1. Nieznacznie zmniejszono ilość karnego doświadczenia będącego różnicą w poziomie poszczególnych członków grupy, gdy postacie znajdowały się w Grupie/Alliance/Force.

[Walka]
1. Postać przemieniona w “Guardian Deity General” nie może zostać przyciągnięta przez umiejętność Templara “Inescapable Judgment”.

[Level]
1. Rozwiązano problem z przenikaniem przez ścianę w niższej części bazy w Primum Bind Point w Reshanta.

[Interfejs Użytkownika / UI]
1. Rozwiązanie problemu, gdy przyciśnięcie prawego przycisku myszy nie powodowało zakupienia wskazanego przedmiotu na liście przedmiotów w oknie “Sales Agency”.

2. W oknie “Sales Agency”, przedmioty wykazywane w kategoriach “Weapons”, “Armor”, i “Accessories” są wyświetlane poprawnie.

3. Rozwiązano problem z prawidłowym wyświetlaniem na mapie członków grupy znajdujących się na różnych kanałach serwera w danym regionie.

4. Postacie poniżej 5 poziomu nie mogą korzystać z funkcji wyszukiwania w oknie “Buddy”.

——————————————————-
Tłumaczenie: Akumas, korekta i formatowanie: Rillas.
Źródło newsa: Preview of Aion Patch 1.5.1.