26 października blog zmienił adres na obecny. Pragniemy również poinformować, że Isor z powodu nowych obowiązków przekazał administrację blogiem BrokenWing, która jest równoczesnie redaktorem naczelnym. Współadministratorką i zastępcą redaktora naczelnego została Rillas. Blog jest prowadzony przez członków IX Kohorty.

Dziękujemy Wam za Wasze poparcie, słowa uznania i konstruktywną krytykę.

Zespół redakcyjny