Kodeks Lepharyjskich Rewolucjonistów

Artykuł 1

Naszym celem jest stworzenie nowego raju w Atrei. Nazywamy siebie Lepharyjskimi Rewolucjonistami od imienia naszego przywódcy, Lorda Lephara.

Artykuł 2

Uważamy, że Atreia stała się chaotycznym społeczeństwem pełnym niebezpieczeństw i dyskryminacji, a wszystko to za sprawą niekompetencji Empirejskich Władców.

Artykuł 3

Wierzymy, że jest wolą Aiona, iż trzynasty Empirejski Władca, stworzenie idealne, zstąpi do tego świata i zaprowadzi idealne życie w Atrei.

Artykuł 4

Zrobimy wszystko, by dokończyć tę rewolucję i rozpowszechnić słowa Lephara, które oświecą wszystkich ludzi.

Artykuł 5

Uważamy, że nasze działania są pierwszym krokiem do stworzenia nowego społeczeństwa i dążeniem do stania się idealnymi ludźmi, poprzez ciągły trening, edukację i inne sposoby samodoskonalenia.

Artykuł 6

Żyjemy z naszymi towarzyszami. Dzieląc z nimi naszą miłość do szczytnego celu Lephara, pozostajemy zawsze wierni zasadom szlachetnego zachowania i wspaniałomyślnej tolerancji Lepharystów.

Artykuł 7

Będziemy walczyć dopóty, dopóki nie stworzymy społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie będą równi – tak jak w Atrei przed Kataklizmem.

Źródło: Kodeks Lepharyjskich Rewolucjonistów